Een borstprothese plaatsen

7738

Vraag:

Wat is het oordeel over het plaatsen van een borstprothese na een borstamputatie, zodat beide borsten uiteindelijk weer dezelfde vorm aannemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste Boodschapper.

Dit is toegestaan aangezien het hier gaat om het verbergen van een gebrek. Het bewijs hiervoor is dat ʿArfadjah ibn Asʿad in het pre-Islamitisch tijdperk zijn neus verloor, waarna hij een neus van zilver kreeg. Deze begon echter te derven, waarop de Profeet (vrede zij met hem) hem beval om een neus van goud te nemen.

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie en an-Nasaa’ie)

Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak