Een zieke die zijn onreinheid niet kan verwijderen

4039

Vraag:

Een man is heel erg ziek en kan niet zitten of staan, noch kan hij onreinheden verwijderen. Moet hij alsnog bidden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hij dient liggend te bidden, en gebaren te maken om daarmee de Roekoec (het buigen) en de Soedjoed (het knielen) aan te duiden. Ook dient hij zoveel als hij kan uit de buurt te blijven van onreinheden (an-Nadjaasah).

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com