Eileiders afsluiten om niet meer zwanger te worden

10684

Vraag:

Graag zou ik willen weten hoe het zit met het afsluiten van de eileiders om hiermee voortplanting uit te sluiten. Ik ben vier keer bevallen en allemaal in de vorm van keizersneden. Ik heb hierna anticonceptiemiddelen gebruikt, maar dit heeft allemaal geleid tot lichamelijke klachten. Ook het plaatsen van een spiraal heeft gezorgd voor lichamelijke klachten en heeft desondanks toch geresulteerd in een nieuwe zwangerschap. De arts heeft het mij verboden om de pil te slikken, omdat dit mij lichamelijk aantast. Is het voor mij toegestaan om mijn eileiders te laten afsluiten, zodat ik niet zwanger raak?

Antwoord:

Het is religieus gezien niet toegestaan om een operatie te ondergaan waardoor je onvruchtbaar wordt en het vermogen op voortplanting permanent wordt uitgesloten. Dit geldt voor zowel de man als de vrouw. Een uitzondering hierop is wanneer er sprake is van noodzaak. In dat geval dient dit religieus afgewogen te worden, zoals aangegeven is in een verklaring van Madjmaʿ ul-Fiqh ul-Islaamie.

Er kan slechts gesproken worden van noodzaak wanneer er sprake is van één van de volgende zaken:

  • De aanwezigheid van schade;
  • Met zekerheid gesteld kan worden dat er sprake is van gevaar;
  • De vrees voor het leven van de moeder of de foetus in geval van een eventuele zwangerschap;
  • De moeder krijgt te kampen met ziektes, hindernissen of pijnen die zij niet kan verdragen.

In deze gevallen is een dergelijke ingreep toegestaan, zolang anticonceptie niet werkt.

Indien de artsen dus hebben vastgesteld dat een zwangerschap een gevaar voor jou vormt en dat dit geheid of vrijwel zeker schade oplevert en anticonceptie niet werkt, dan is er niets op tegen om deze ingreep te ondergaan, zolang de artsen dit aanraden.

www.islamweb.net