Flaporen corrigeren

15624

Vraag:

Wat is het oordeel over het verrichten van plastische chirurgie om oren die uitsteken (ook bekend als ‘flaporen’) te corrigeren in de volgende situaties:

1. De oren veroorzaken ongemak voor de persoon zoals het hebben van weinig zelfvertrouwen of het hebben van een zwakke personaliteit. Hierdoor leeft hij onder spanning en bezorgdheid.

2. De oren veroorzaken geen ongemak, maar hij wil de operatie ondergaan zodat zijn oren weer in een normale positie verkeren zoals dat bij andere mensen het geval is. Hij heeft dit mankement sinds zijn geboorte, maar het heeft niet geleid tot situatie één.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als plastisch chirurgie nodig is voor mensen die last hebben van aangeboren afwijkingen (of lichaamsgebreken) dan is dit toegestaan en hier is niets op tegen. Het maakt niet uit of het gaat om een afwijking die door een ziekte is veroorzaakt of door een geboren afwijking. Verder maakt het niet uit of het een grote of kleine afwijking betreft. Dit zolang de artsen de afwijking omschrijven als een buitengewone afwijking die bij gewone mensen niet voorkomt.

cAbdoer-Rahmaan ibn Tarfah heeft overgeleverd dat de neus van zijn opa cArfadjah ibn Ascad op de dag van Koellaab1 werd afgesneden, waarna hij een neus van zilver kreeg. Deze begon echter te bederven. De Profeet (vrede zij met hem) heeft hem vervolgens bevolen om een neus van goud te nemen.

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie en an-Nisaa’ie)

Dit soort operaties vallen niet onder het veranderen van de schepping van Allah (wat verboden is). De bedoeling is echter dat de schepping in zijn natuurlijke staat wordt teruggebracht waarop Allah het heeft geschapen. Vandaar dat de geleerden van Fiqh (d.w.z. Islamitische jurisprudentie) het hebben toegestaan om vergroeide vingers, uitstekende delen van het lichaam, zwellingen en uitpuilende lichaamsweefsels, te verwijderen. Dit is ook van toepassing als ze geen gevaar vormen.

Daarom hebben veel van onze geleerden geoordeeld dat het ondergaan van plastische chirurgie voor het verwijderen van lichaamsafwijkingen, ook al is het gering, toegestaan is. Zo hebben de geleerden van al-Ladjnat ud-Daa’imah (de permanente Commissie) een operatie voor het verkleinen van een grote, brede neus bij een vrouw, toegestaan.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 25, blz. 61)

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “Dat wat gedaan wordt om een afwijking (of lichamelijk mankement) te herstellen, is toegestaan. Bijvoorbeeld als een persoon een kromming in zijn neus rechtzet of een zwarte vlek (op zijn huid) verwijdert. Hier is niets op tegen.”

(Madjmoec Fataawa wa Rasaa’il al-cOethaymien; boekdeel 11, blz. 137)

Ook zei hij: “Een operatie ondergaan om een aangeboren of onlangs overkomen lichaamsmankement, zoals een vergroeide vinger, te corrigeren (of te herstellen); hier is niets op tegen. De neus van cArfadjah ibn Ascad werd eraf gesneden en de Profeet (vrede zij met hem) gaf hem namelijk toestemming om een neus van goud te nemen.”

(Madjmoec Fataawa wa Rasaa’il ul-cOethaymien; boekdeel 17, blz. 49)

Verder zei hij: “Wanneer de grootte van de neus als afwijkend wordt gezien, dan is het een afwijking. En er is niets tegen het ondergaan van een operatie (om het te corrigeren). Maar wanneer het wat groter is en het verkleinen ervan mooier zal zijn, dan wordt dit gezien als verfraaiing. En dit is gelijk aan het vijlen van tanden (wat gedaan wordt om mooier te lijken). Het vijlen van tanden is niet toegestaan.”

(Madjmoec Fataawa wa Rasaa’il al-cOethaymien; boekdeel 17, blz. 51)

Tijdens de seminar (met als onderwerp) ‘de Islamitische visie op enkele medische behandelingen’, is de volgende beslissing genomen: “Operaties die worden ondergaan met als doel het genezen van aangeboren en later ontstane aandoeningen, om zo het lichaamsdeel in zijn natuurlijke staat of werking terug te brengen, zijn Islamitisch gezien toegestaan. De meeste (geleerden) zien dit – in hun oordeel over deze behandeling – als het verhelpen van een gebrek of mankement die lichamelijke of geestelijke last veroorzaakt bij de persoon.”

(Fiqh un-Nawaazil lil-Djiezaanie; boekdeel 4, blz. 227)

Als we terugkijken op alles wat we hebben vermeld, dan menen wij dat het geen probleem is om flaporen te verhelpen en deze terug te brengen naar de staat waarin Allah de meeste mensen heeft geschapen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

 

  1. Een slagveld die onder de Arabieren heeft plaatsgevonden tijdens al-Djaahiliyyah (d.w.z. onwetendheid/pre-islamitische tijdperk).