Fruit wassen voor je het eet

6993

Vraag:

Klopt het dat er een overlevering bestaat waarin aangespoord wordt tot het wassen van fruit alvorens het gegeten wordt?

Antwoord:

Wij zijn niet bekend met een overlevering of vertelling die hierop duidt. Is het echter zo dat men vreest dat het ongewassen eten hiervan enige schade met zich meebrengt, dan dient men deze eerst te wassen. Dit om eventuele schade te weren en te waken over het lichaam. Dit geldt in het bijzonder voor fruit dat bespoten is met meststoffen en insectenbestrijding. Dit alles in het licht van de volgende overlevering: “Berokken geen onopzettelijke schade en geen opzettelijke schade.”

(Overgeleverd door Ibnoe Maadjah en authentiek bevonden door Sheikh al-Albaanie)

Het principe binnen de islamitische jurisprudentie luidt daarom als volgt: “Alles wat schade berokkent, is verboden.”

www.islamweb.net