Het aanraken van een vrouw door een Raaqie

10638
Vraag:
Is het toegestaan voor een religieuze genezer (Raaqie) om tijdens een sessie een vreemde vrouw aan te raken of een deel van haar lichaam te ontbloten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Een religieuze genezer dient tijdens zijn sessies rekening te houden met de voorgeschreven omgangsvormen tussen man en vrouw in de Islam. Hierbij valt te denken aan het in acht nemen van de Islamitische kledingsvoorschriften, het zich niet alleen afzonderen met de vrouw in kwestie, het niet staren naar haar, noch het aanraken van haar lichaam.
Sheich cAbdoellah ibn Djibrien werd eens gevraagd over het aanraken van een vrouwelijke patiënt door een religieuze genezer. Hij antwoordde toen: “Het is toegestaan om de vrouw te behandelen middels (lichtelijk) spuwen en blazen. Wat echter niet toegestaan is, is dat zij een deel van haar lichaam ontbloot aan een ander dan vrouwen of mannen die tot haar Mahaarim (onhuwbaren) horen.”
An-Nadhier al-cOeryaan, blz. 267
De permanente commissie werd dezelfde vraag voorgelegd waarbij de vraagsteller een vergelijking probeerde te trekken tussen een religieuze genezer en een arts. Hierop antwoordde de commissie: “Het is niet toegestaan voor de religieuze genezer om iets van het lichaam van de vrouw aan te raken, omdat dit tot verzoeking (Fitnah) kan leiden. Hij dient in dit geval te reciteren zonder haar aan te raken. Het verschil tussen een religieuze genezer en een arts is dat een arts genoodzaakt is tot lichamelijk contact om een diagnose te stellen, terwijl de behandeling van een religieuze genezer zich beperkt tot het reciteren en het (lichtelijk) spuwen, maar geen lichamelijk contact behoeft.”
Edictnummer: 20361
In het licht van het voorgaande kunnen wij opmaken dat het niet toegestaan is om de vrouw tijdens een genezingssessie aan te raken of een deel van haar lichaam te ontbloten. Het zich inlaten met dit soort praktijken kan zelfs aanleiding zijn voor sommige zwakgelovigen om zich te vergrijpen aan hun vrouwelijke patiënten.
En Allah weet het het best.
Team al-Yaqeen