Het beoefenen van yoga

23716

Vraag:

Wat is het Islamitische oordeel over het beoefenen van yoga?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

De sport yoga bestaat uit lichamelijke oefeningen die gepaard gaan met het spirituele en het is van oorsprong een heidens gebruik waarmee bijvoorbeeld de vroegere Indiërs toenadering zochten tot hun valse goden.

Daarom is het voor een moslim niet toegestaan om deze sport te beoefenen. De aanbiddingen in onze religie vloeien voort uit de teksten van de Koran en de Soennah. Ook dienen deze slechts gericht te zijn aan Allah. Deelname aan yogaoefeningen is en blijft dus een imitatie van heidense gebruiken, ongeacht de intentie die men daarmee betracht.

Als ontspanningsoefeningen kan men zich wenden tot andere sporten die niet indruisen tegen zijn geloof.

En Allah weet het beter.

Sheich ‘Abdoerrahmaan ibnoe Ahmad al-Djar’ie