Het doneren van haar

2899

Vraag:

Mag een vrouw haar haren doneren aan een organisatie die er pruiken van gaat maken voor kinderen die aan kanker lijden, brandwonden hebben opgelopen en dergelijke zaken?

Antwoord:

Allereerst;

Er bestaat geen meningsverschil onder de Foeqahaa (islamitische juristen) dat het verboden is om je haar te verkopen. Dit is namelijk een onderdeel van je lichaam en is eervol. Het verkopen van een lichaamsdeel is dan ook een vorm van ontering (van het lichaam). In al-Mawsoeʿat ul-Fiqhiyyah staat het volgende: “De Foeqahaa zijn het er unaniem over eens dat het niet toegestaan is om financiële- en gebruiksvoordelen te halen uit de haren van een mens. De mens is immers (door Allah) vereerd. De Meest Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd.”

(Soerat al-Israa: 70)

Het is dus niet toegestaan om iets van zijn lichaam te onteren.”

(al-Mawsoeʿat ul-Fiqhiyyah; boekdeel 26, blz. 102)

Ten tweede: het oordeel betreft het doneren van het haar zodat hiermee pruiken gemaakt kunnen worden.

Het gebruiken van een pruik kan toegestaan zijn en kan in andere gevallen verboden zijn. Het is toegestaan wanneer dit gedaan wordt om een gebrek te verhelpen. Heeft het gebruik hiervan cosmetische doeleinden, dan is dit verboden. Sheikh Mohamed ibn Saalih al-ʿOethaymien zegt het volgende hierover:

Het dragen van een pruik is op te delen in twee categorieën:

  1. Cosmetische doeleinden: dit is het geval wanneer de vrouw een volle en fraaie haardos heeft zonder dat er sprake is van enig gebrek. In dit geval is het verboden om een pruik te dragen. Dit wordt namelijk gezien als haarextensies en de Profeet (vrede zij met hem) heeft degene die haarextensies inzet en degene die dat laat doen vervloekt.
  2. De vrouw heeft geen haar en wordt onder de vrouwen als afstotelijk gezien. Het is voor haar niet mogelijk om dit mankement te verbergen behalve door een pruik te dragen. We hopen in dat geval dat er niets op tegen is om een pruik te dragen. Ze draagt dit immers niet om cosmetische redenen, maar puur om haar mankement te verbergen. Indien ze het zekere voor het onzekere wil nemen, dan draagt ze geen pruik, maar bedekt ze haar hoofd met een hoofddeksel om zodoende haar mankement te verbergen.

(Fataawa Noer ʿala ad-Darb)

Ook heeft hij gezegd: “Pruiken zijn verboden en vallen onder de categorie extensies, ook al is er geen sprake van ware extensies. Deze pruiken wekken namelijk de indruk dat het haar van de vrouw langer is dan het in werkelijkheid is en op deze wijze tonen ze gelijkenissen met extensies. De Profeet (vrede zij met hem) heeft degene die haarextensies inzet en degene die dat laat doen vervloekt. Is het echter zo dat de vrouw überhaupt geen hoofdhaar heeft of kaal is, dan is er niets op tegen om een pruik op te doen om hiermee dit mankement te verbergen. Het wegnemen van mankementen is namelijk toegestaan. Om deze reden stond de Profeet (vrede zij met hem) het een persoon toe om tijdens een veldslag een (namaak)neus van goud te laten zetten.”

(Madjmoeʿ fataawa Sheikh ibn ʿOethaymien; boekdeel 11, blz. 68)

Kortom; wanneer de betreffende organisatie die haardonaties werft voor het maken van nepkapsels voor degenen die getroffen zijn door brandwonden of kaalheid als gevolg van kanker en dergelijke zaken betrouwbaar is, dan is het toegestaan om je haar aan hen te doneren. De donateur dient te rekenen op de Beloning van zijn Heer. Is de organisatie daarentegen onbetrouwbaar of wordt dit haar gebruikt voor cosmetische doeleinden, dan is het niet toegestaan om aan hen te doneren.

Allah weet het het beste.

Islamqa.com