Het lot van een krankzinnige

7966

Vraag:

Mijn zus werd met hersenschade geboren. Ondanks dat zij leek op een zestienjarige, was zij niet in staat om te lezen en te schrijven. Een maand geleden is mijn zus overleden en ik zou graag willen weten of zij naar het Paradijs gaat.

Antwoord:

Alle Lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet.

Wij vragen Allah om haar te begenadigen en jullie samen te brengen in het Paradijs. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Ieder kind wordt geboren op de natuurlijke aanleg (de Islam) en het zijn de ouders die hem tot jood, christen of vuuraanbidder maken.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “De Pen is voor drie mensen opgeheven (d.w.z. hun daden worden niet opgeschreven); voor de slapende totdat hij wakker wordt, voor het kind totdat hij groot wordt, voor de krankzinnige (bezetene) totdat hij weer bij bewustzijn is of ontwaakt.”

(Sahieh verklaard door Albaanie)

Wanneer iemand wordt geboren zonder goed verstand of met hersenschade en zijn ouders zijn moslim, dan is diegene ook moslim. Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd: “Voor de krankzinnige geldt hetzelfde als het kind. Als diens ouders moslims zijn, dan is hij ook moslim in navolging van hen. Hierover is consensus onder de moslims. Ook als zijn moeder moslima is, dan is hij dat ook in navolging van haar. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden, zoals Aboe Haniefah, ash-Shafiecie en Ahmad. Ook voor degenen die krankzinnig worden nadat zij moslim waren, bevestigen wij dat zij moslims zijn. Dit geldt ook voor een persoon die als krankzinnige wordt geboren tussen de moslims in navolging van zijn ouders en de mensen in zijn samenleving, zoals dit ook geldt voor kinderen. De kinderen van de moslims en hun krankzinnigen zullen hun vaders volgen (zij worden gerekend tot de moslims) op de Dag des Oordeels.”

(Madjmoec ul-Fataawa 10/437)

Ibn Hazm (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd: “Zoals we hebben aangegeven geldt voor degenen die krankzinnig geboren zijn tot zij komen te overlijden dat zij als monotheïsten en gelovigen zijn geboren. Zij zijn niet van dit pad afgeweken en zijn daarom als gelovigen gestorven en zij zullen daarom in het Paradijs zijn.”

(al-Fasl boekdeel 4, blz. 135)

Als jouw zus geen verstand en onderscheidingsvermogen had en zij niet wist wat aanbiddingen inhielden en hoe zij deze moest verrichten, dan is de Pen voor haar opgeven en bevond zij zich op de natuurlijke aanleg. Wij hopen dat zij zich in het Paradijs bevindt, maar wij kunnen dit voor niemand specifiek bevestigen, behalve voor degenen waarvoor de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft bevestigd.

Echter wanneer zij nog een gezond verstand en onderscheidingvermogen had, dan was zij toerekeningsvatbaar. Zij zal dan beloond en bestraft worden voor al hetgeen dat zij heeft gedaan na haar puberteit. Indien zij op bepaalde tijden bij haar verstand was en soms niet, dan zal zij beoordeeld worden aan de hand van haar daden tijdens haar bewustzijn.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid Islamqa.com