Het lukt maar niet om zwanger te worden

18195

Vraag:

Een vrouw treurt omdat zij niet zwanger kan raken. En soms huilt ze, wat weer resulteert in veel nadenken en het zich terugtrekken van het wereldse leven. Wat is de regelgeving hierover en wat kunt u haar adviseren?

Antwoord:

Het is voor deze vrouw niet gepast om te treuren en te huilen omdat ze niet zwanger kan raken. De natuurlijke mogelijkheid en onmogelijkheid van de man en de vrouw om kinderen te krijgen – of het nu de man alleen, de vrouw alleen of dat het gedeeltelijk de man en gedeeltelijk de vrouw betreft – ligt namelijk allemaal in de Handen van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en aarde. Hij schept wat Hij wil en Hij schenkt meisjes aan wie Hij wil en Hij schenkt jongens aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun jongens en meisjes. En hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.”

(Soerat ash-Shoeraa: 49-50)

Dus Allah is Alwetend over wie dit allemaal verdient en Hij is in staat om te doen wat Hij Wil. En er is een goed voorbeeld voor de vraagstelster in (het verhaal van) Yahya, de zoon van Zakariyya, en cIesa, de zoon van Maryam. Geen van beiden hadden namelijk kinderen. Zij dient dus tevreden te zijn met wat Allah voor haar heeft voorbestemd en zij dient Hem te vragen om haar in haar behoeften te voorzien. Hij is namelijk Degene Die de allesomvattende Wijsheid bezit en tot alles in staat is.

En het kan geen kwaad wanneer zij een aantal van de gespecialiseerde vrouwelijke artsen bezoekt, of mannelijke artsen wanneer zij niet in staat is om een gespecialiseerde vrouwelijke arts te vinden. Het is goed mogelijk dat wat haar verhindert om zwanger te raken behandeld kan worden, zoals verstopte eileiders. Daarnaast is het voor de man gepast om gespecialiseerde mannelijke artsen te bezoeken, gezien de mogelijkheid bestaat dat hijzelf de oorzaak is dat zijn vrouw niet zwanger kan raken.

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, nr. 8844. Al-Fataawa al-Mutacalliqah bit-Tibb wa Ahkaam il-Mardhaa, blz. 308-309)