Haartransplantatie

24101

Vraag:

Wanneer iemand last heeft van kaalheid kan de arts wat haar van de achterkant van zijn hoofd nemen en dit plaatsen op het kale gebied. Is deze vorm van transplantatie toegestaan?

Antwoord:

Deze operatie valt niet onder het veranderen van de schepping van Allah, omdat men met deze operatie probeert de schepping van Allah te herstellen door een afwijking te verwijderen. En niet om iemand hiermee te verfraaien of iets toe te voegen aan de schepping van Allah. Dit valt dus niet onder de categorie van het veranderen van de schepping van Allah.

Het gaat hier echter om het verhelpen van een tekortkoming en het verwijderen van een mankement. De Profeet (vrede zij met hem) vertelde een verhaal over drie mannen, waarvan er één kaal was. Eén van de mannen vroeg Allah om hem zijn haar terug te geven, waarna de Engel over hem wreef en Allah, de Verhevene, hem mooi haar gaf.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 227)