Maagdenvliescorrectie

8378

Vraag:

Op 13-jarige leeftijd was mijn vriendin verliefd op een jongen die tien jaar ouder was dan zij. Zij was gewoon alles voor hem te doen. In zoverre zelfs dat zij Allah vergat, ondanks het feit dat ze uit een religieuze familie komt. Hij was alles voor haar. Zij bad slechts tot Allah om te vragen dat hij met haar zou trouwen. Uiteindelijk ging dit zover dat zij zelfs ontucht met hem pleegde. Ze was jong en wist niet wat ze aan het doen was.

Ze ging naar een vrouwelijke arts die zij kent. De arts vond een klein gaatje in haar maagdenvlies. Mijn vriendin begon spijt te krijgen. Zij begon met bidden en vroeg Allah om vergeving. De jongeman heeft haar uiteindelijk verlaten voor een ander meisje.

Toen ze na enige tijd op de universiteit zat, benaderde een vrome jongeman haar die niets van haar verleden wist. Hij wenste met haar te trouwen. Ze ging naar een andere arts. Deze vertelde haar dat het essentieel is om het gat in haar maagdenvlies te herstellen. Hier schrok zij van. Nu ze het aanzoek heeft geaccepteerd, weet ze niet wat ze moet doen. Moet ze haar verloving annuleren, terwijl zij van haar verloofde houdt? Of moet ze haar maagdenvlies herstellen? Of wat zou ze moeten doen? Zou u mij alstublieft kunnen adviseren? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is niet de eerste ramp en zal niet de laatste zijn. De sterkste verleiding is de verleiding van mannen door vrouwen en van vrouwen door mannen. Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het mixen van het ene geslacht met het andere is de oorzaak van Fitnah. Mannen mixen met vrouwen, is net als het samenbrengen van vuur en hout.”

(Al-Istiqaamah, boekdeel 1, blz. 361)

Dit is de brand die tussen hen wordt aangestoken. Vervolgens liet hij haar na het plegen van onzedelijke handelingen en ging naar iemand anders.

Het is ook iets dat herhaaldelijk gebeurt. Hij bedriegt haar, pleegt vervolgens onzedelijke handelingen met haar en verlaat haar voor een vrouw met wie hij een huwelijk aangaat en een gezin sticht. Een vrouw op wie hij kan vertrouwen. Helaas leert er niemand van dit soort lessen en begrijpt niemand de ware aard van dit bedrog, totdat het te laat is.

We vragen Allah om haar berouw en dat van iedere zondaar te accepteren. En we bidden dat ze zal leren van deze ervaring. De harde en bittere les van hoe Allah begeleiding en gerechtigheid voor Zijn dienaren wil, terwijl de Shaytaan en zijn handlangers hen willen misleiden en meevoeren op een dwaalspoor. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil jullie duidelijkheid verschaffen, de goede werkwijzen van degenen vóór jullie tonen en jullie berouw aanvaarden. En Allah is Alwetend, Alwijs. En Allah wil jullie berouw aanvaarden, maar degenen die de begeerten volgen, wensen dat jullie enorm afdwalen. Allah wil het voor jullie verlichten. En de mens is zwak geschapen.”

(Soerat an-Nisaa’: 26-28)

Wat gebeurd is, is gebeurd. Het is belangrijk dat jouw vriendin nu oprecht berouw toont. En het meeste recht dat jouw vriendin heeft over jou, is dat je haar helpt om oprecht berouw te tonen en spijt te hebben van wat er is gebeurd. Bovendien dien je haar te helpen om de effecten van de list van Shaytaan te begrijpen. In de hoop dat Allah haar berouw zal accepteren en haar zonden zal verbergen.

Met haar verloving moet ze doorgaan, zolang ze denkt dat de jongeman goed en rechtvaardig is. Ze dient haar maagdenvlies vanwege de immorele daad niet te repareren. Dit is namelijk bedrog. Tegelijkertijd dient ze zichzelf niet bloot te stellen aan een schandaal. In plaats daarvan moet ze op Allah vertrouwen. Wellicht dat Allah het voor haar zal verbergen.

Als haar man er na het huwelijk niet achter komt dat haar maagdenvlies is gebroken en Allah het voor haar verbergt, dan moet ze blijven zoals ze is.

Als hij er daarentegen wel achter komt, dan kan ze vertellen dat het gebroken is als gevolg van een ongeval of iets dergelijks. Maagdenvliezen breken vaak als gevolg van ongevallen.

Als dit niet mogelijk is en de man erachter komt dat het maagdenvlies gebroken is (door geslachtsgemeenschap), dan kan hij het huwelijk annuleren. Als hij wil kan hij ook de bruidsschat en de kosten van de bruiloft terugvragen.

Misschien zal hij het verbergen als ze hem vertelt wat er gebeurd is. Maar de nietigverklaring van het huwelijk, zelfs na een korte tijd, kan beter voor haar zijn. Want vanaf dat moment is ze een gescheiden vrouw. Als ze opnieuw trouwt, zal het (idee van het verliezen van haar maagdelijkheid) op basis zijn van dat zij eerder getrouwd was.

En Allah is de Bron van kracht en de Gids voor het rechte Pad.

Islamqa.com