Maagoperatie

3966

Vraag:

Ik ben 23 jaar en lijd aan zware overgewicht. Om deze reden zou ik graag een maagomleiding (gastric bypass) willen laten uitvoeren. Hierbij wordt de richting van de maag omgeleid zodat deze kleiner wordt en rechtstreeks aangesloten op de darmen. Dit is een grote operatie, die net zoals alle andere operaties, een grote kans op complicaties heeft. Mijn vraag luidt als volgt:

Wordt een maagomleiding, om te voorkomen dat het lichaam profiteert van het voedsel, gezien als het veranderen van de schepping van Allah? En is het voor mij toegestaan om deze operatie te ondergaan?

Antwoord:

Het is toegestaan om een operatie te ondergaan waarbij een maagband wordt aangelegd (d.w.z. de maag verkleinen door deze te binden of door nietjes te plaatsen) of de omvang te verkleinen en de maag aan te sluiten op de dunne darm om zo het overgewicht te verminderen. Dit behoort niet tot het wijzigen van de schepping van Allah omdat dit valt onder een medische behandeling. Wel wordt als eis gesteld dat deze operatie niet leidt tot grotere nadelen of lichamelijke schade. Hiervoor dient men betrouwbare artsen te raadplegen, omdat deze operatie gevaarlijke bijwerkingen kan hebben.

Al met al verdient het de voorkeur om in overleg met specialisten een dieetmethode aan te gaan. Mocht dit op niets uitlopen, dan kun je overgaan op het aanbrengen van een band bij de maag of het omleiden (van het voedsel) van de maag. Dit onder voorwaarde dat men weet dat dit geen schade zal opleveren of negatieve bijwerkingen zal hebben.

Islamqa.com