Mag ik een nier doneren aan mijn vader?

19475
Vraag:
De nieren van mijn vader doen het niet meer. Nu heeft hij mij gevraagd om één van mijn nieren aan hem te doneren. Hier voel ik echter niet veel voor. Maak ik mij schuldig aan een zonde wanneer ik dit weiger?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Het is toegestaan om een nier aan de vader of een ander te doneren volgens de meerderheid van de geleerden. Wel worden hieraan twee voorwaarden gesteld.
1. Uit medisch onderzoek dient vastgesteld te worden dat de zieke hierbij gebaat is en de ingreep een grote kans van slagen heeft.
2. De donateur mag hierdoor zelf geen schade ondervinden.
De geleerden van de Permanente commissie voor het geven van Fataawaa is over een soortgelijke kwestie gevraagd waarop zij antwoordden: “Het is toegestaan voor jou om één van jouw nieren af te staan aan je vader als betrouwbare medici te kennen geven dat jij hierdoor geen schade ondervindt en dat volgens hen de ingreep een grote kans van slagen heeft.” (Fataawaa al-Ladjnat id-Daa’imah, boekdeel 25, blz. 113.)
Sheikh Bin Baaz antwoordde eveneens op een gelijke vraag: “Er is niets op tegen om een nier af te staan als hiertoe behoefte bestaat en de medici te kennen geven dat dit geen gevaar oplevert voor de donateur en dat de ontvanger hierbij gebaat is. Deze persoon zal tevens beloond worden door Allah, want deze daad kan als goedertierenheid en hulpverlening worden gezien bij het redden van een leven dat in gevaar verkeert. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En doet wel, want waarlijk Allah houdt van de weldoeners.”
(Soerat al-Baqarah: 195)
Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Allah helpt de dienaar zolang hij zijn broeder helpt.”
Het is echter niet verplicht voor jou op zijn verzoek in te gaan, noch bega jij hierdoor een zonde, ongeacht of je nu wel of niet voor je gezondheid vreest. Het betreft hier namelijk een onderdeel van het lichaam waar jij afhankelijk van bent. Het is niet toegestaan voor de vader om iets van zijn kind op te eisen waar het kind afhankelijk van is. Wanneer je toch voor donatie kiest dan zul je hier voor beloond worden.
Wij vragen Allah om je vader te genezen en over jou en je kinderen te waken.
En Allah weet het het best.
www.islamqa.com