Mijn man verplicht mij medicijnen in te nemen

8019

Vraag:

Ik heb een bepaalde ziekte waarvoor ik antibiotica moet innemen, maar ik heb besloten vanwege de directe en latere schadelijke bijwerkingen van dit medicijn en omdat de werking ervan niet zeker is, om mij in plaats daarvan te wenden tot natuurlijke geneesmiddelen, ar-Roeqya en het stellen van vertrouwen in Allah. Nu verplicht mijn man mij om de medicijnen in te nemen en zegt dat ik hem moet gehoorzamen. Heeft hij islamitisch gezien het recht om dit van mij te eisen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het gebruiken van middelen door een zieke kan opgedeeld worden in drie categorieën:

  1. Dat een zieke middelen gebruikt die totaal geen effect hebben en zich daarbij bewust afwendt van Allah. Dit is in strijd met Tawhied (het monotheïsme).
  2. Dat een zieke middelen gebruikt die toegestaan zijn, maar uit het oog verliest dat Allah juist Degene is Die geneest. Dit is een kleine vorm van Shirk (veelgodendom).
  3. Dat een zieke middelen gebruikt die toegestaan zijn, maar volledig bewust is van het feit dat deze slechts middelen zijn en dat Allah de ware Genezer is. Dit is toegestaan is en niet in strijd met Tawhied.

Toch mag het bestaan van deze toegestane middelen geen aanleiding zijn voor een persoon om zich hieraan vast te hechten. Hij moet zich juist vasthechten aan Allah en zijn vertrouwen in Hem stellen. Onze Profeet (vrede zij met hem) maakte ook gebruik van toegestane middelen, maar stelde zijn vertrouwen volledig in Allah.

Terugkomend op de vraag van de zuster, de meerderheid van de geleerden heeft gezegd dat het niet verplicht is voor een zieke om zich te laten behandelen. Andere hebben weer gezegd dat het alleen verplicht is als de werking daarvan zeker is. Maar omdat in jouw geval de werking van het medicijn niet zeker is en de kans op schadelijke bijwerkingen aanwezig is, is er niets op tegen om dit medicijn niet te gebruiken.

Het is wel belangrijk om je vervolgens te wenden tot Allah, je vertrouwen in Hem te stellen en je smeekbedes tot Hem te richten. Gebruik ook ar-Roeqya en lees op jezelf hoofdstukken uit de Koran zoals Soerat al-Faatihah, an-Naas en al-Falaq. De Koran is een medicijn voor lichaam en geest, en de werking daarvan is gegarandeerd. Verder kun je ook gebruik maken van andere effectieve medicijnen die geen schadelijke bijwerkingen hebben.

Wat betreft je man, het is hem niet gegeven om jou te dwingen om iets te doen wat oorspronkelijk toegestaan is.

En Allah weet het het best.

Sheikh dr. Rachid Nafi