Naar Roeqya luisteren

13129

Vraag:

Heeft het luisteren naar Roeqya via audio dezelfde werking als het reciteren ervan?

Antwoord:

De beste vorm van Roeqya is de Roeqya die een persoon bij zichzelf verricht. Als de persoon over zichzelf reciteert, dan is de mate van oprechtheid en toewijding veel groter. Vandaar dat de Profeet (vrede zij met hem) altijd over zichzelf reciteerde. De enige keer dat hij dit niet deed, was toen hij op zijn sterfbed lag. Hij was zo verzwakt door de ziekte dat hij zijn handen niet meer kon gebruiken.

cAa’ishah overleverde dat als de Profeet (vrede zij met hem) ergens last van had, dat hij dan zijn handen bij elkaar bracht en daarin spuwde na het reciteren van Soerat al-Ikhlaas, Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas (om daarmee over zijn lichaam te vegen). Maar toen zijn pijn heviger werd, reciteerde zij over hem en gebruikte zij zijn gezegende handen om daarmee over zijn lichaam te vegen.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Verder is het belangrijk om te weten dat de werking van de Roeqya sterker wordt als deze ondersteund wordt door het verrichten van Doecaa’, het reciteren van en luisteren naar de Koran, het verrichten van de Adhkaar (d.w.z. loftuitingen) en het mijden van de zonden.

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Wat te reciteren bij Roeqya?

Webpagina Roeqya