Niertransplantatie

6140

Vraag:

Een vriendin van mij heeft haar broer, die leed aan een nierziekte, een nier gedoneerd. Er werd haar echter verteld dat dit niet toegestaan is. Het lichaam zou ons namelijk in bewaring zijn gegeven en wij zullen hier op de Dag des Oordeels over gevraagd worden. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de doktoren hebben besloten dat zij hierdoor geen schade zal lijden en het leven van haar broer gered kan worden, dan is er niets mis met wat zij gedaan heeft. Zij zal juist beloond worden, met de Wil van Allah, omdat zij geholpen heeft in het redden van een ander mens. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En doet goed. Voorwaar, Allah heeft de weldoeners lief.”

(Soerat al-Baqarah: 195)

Ook heeft de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gezegd: “Allah de Almachtige helpt Zijn dienaar, zolang Zijn dienaar zijn broeder helpt.”

(Moeslim)

En Allah stelt ons in staat het goede te doen.

Sheikh Ibn Baaz (Fataawaa al-Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 232)