Onvruchtbaarheid

7172

Vraag:

Wat is uw mening over degenen die zeggen: “Onvruchtbaarheid kan worden genezen”, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.”

(Soerat ash-Shoeraa: 50)

Antwoord:

Onze mening is dat onvruchtbaarheid bestaat uit twee soorten. Namelijk een soort waar een oorzaak voor is en behandeld kan worden. En een soort onvruchtbaarheid die is aangeboren. Allah heeft deze persoon zo geschapen en dit is niet te genezen. Al zou je dit behandelen, dan zou dit geen nut hebben omdat Allah gewild heeft dat deze persoon onvruchtbaar is. En er is niemand die zich tegen Zijn Besluit kan verzetten.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 5, blz. 171)