Plastisch chirurgie

60192

Vraag:

Wat is het oordeel over bepaalde cosmetische ingrepen, zoals neuscorrectie, liposuctie, borstverkleining en –vergroting?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Plastisch chirurgie kunnen we deze onderscheiden in twee soorten:

De eerste soort wordt gedaan om ‘gebreken’ te verhelpen en de tweede soort wordt gedaan om de schoonheid te verfraaien. De eerste soort – gebreken verhelpen – is toegestaan. Als iemand bijvoorbeeld een gebogen neus heeft, dan is het voor hem toegestaan om deze middels chirurgie recht te zetten.

Hetzelfde geldt voor iemand die scheel is, dit is zonder twijfel een gebrek. Als hij dit middels chirurgie wil verhelpen, dan is hier niets op tegen. Er is geen reden waarom dit niet zou mogen, omdat het hier om het verhelpen van een gebrek gaat.

Als de neus van een man is afgesneden wat te wijten kan zijn aan een ongeluk, dan kan hij een neusprothese laten zetten. Een soortgelijke situatie heeft zich voorgedaan in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem). De neus van een metgezel werd gedurende een slagveld afgesneden. Hierop liet hij een neus van zilver maken. Maar deze namaakneus werd aangetast en het kreeg een onaangename geur. Waarna de Profeet de man toestemming gaf om een neus van goud te laten maken, wat hij vervolgens ook deed.

Daarom moet de vraag gesteld worden: Gaat het om verfraaiing van de schoonheid of gaat het om het verhelpen van een gebrek? Het tweede is toegestaan. Hetzelfde geldt ook in geval van een hazenlip. Voor zowel de onder- als bovenlip, omdat het hier gaat om het verhelpen van een gebrek.

Gaat het echter om het verfraaien van de schoonheid, dan is dit niet toegestaan. De Profeet heeft de vrouwen vervloekt die hun tanden vijlen om mooier te lijken. Dit vijlen wordt gedaan om ruimte te maken tussen de tanden met als doel de schoonheid te verfraaien. De Profeet heeft deze mensen vervloekt en hij vervloekte ook de vrouwen die nep haar (hair extensions) laten zetten. Dit is het toevoegen van haar aan het bestaande (korte) kapsel.

Wij moeten onszelf ook bij een operatie voor borstvergroting of -verkleining blijven afvragen of dit toegestaan is of niet. Het is namelijk een vorm van verfraaiing van het uiterlijk. Als de vrouw kleine boezems heeft en zij deze middels chirurgie wil vergroten zodat ze meer melk kunnen vasthouden en de behoefte van haar kind bevredigd kan worden, dan kunnen we zeggen dat hier niets op tegen is (als blijkt dat chirurgie dit probleem verhelpt, red.). Als het alleen gaat om het verfraaien van de schoonheid, dan is dit uiteraard niet toegestaan.

Dit zijn de richtlijnen als het gaat om plastisch chirurgie. Plastisch chirurgie bestaat dus uit twee soorten. De eerste soort is om ‘gebreken’ weg te werken. Hier is niets mis mee. De tweede soort is om de schoonheid te verfraaien, en dit is niet toegestaan.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (al-Liqaac ush-Shahriy, uitgave 50, blz. 8)