Prenatale testen

8067

Vraag:

Zoals u wellicht weet worden onder meer prenatale testen afgenomen om ernstige handicap bij de foetus te bepalen in het vroege stadium van een zwangerschap. Dit met als doel om een mogelijke beëindiging van de zwangerschap in circa de negentiende week. Ik zou graag willen weten of dit raadzaam is in de Islam.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

“Jawel, dit is toegestaan. Het aborteren van de foetus hebben sommige geleerden toegestaan onder bepaalde voorwaarden:

  1. Dat de ziel nog niet de foetus zit. Dit is binnen de eerste vier maanden van de zwangerschap.
  2. Dat er een noodzakelijke reden voor moet zijn. Bijvoorbeeld een handicap, mismaaktheid die tijdens de zwangerschap wordt ontdekt of een risico voor de moeder. Hoewel, als een persoon geduldig kan zijn en zijn vertrouwen in Allah stelt, dan zal dat bij zijn Heer beter zijn.”

(Sheikh Sacd al-Hoemayd)

Echter is het noodzakelijk te vermelden dat artsen zich kunnen vergissen in hun verslagen en dat de resultaten onnauwkeurig kunnen zijn. We dienen dus zeer alert te zijn bij het nemen van zulke grote beslissingen, zoals het beëindigen van een zwangerschap op basis van zulke berichten. Sommige tekortkomingen bij een pasgeborene kunnen later worden hersteld, misvormingen kunnen worden rechtgezet en het kind kan gezond worden geboren. Als we aannemen dat het kind volledig misvormd wordt geboren, dan is het dragen met geduld en het kind te verzorgen iets dat bij Allah niet verloren zal gaan. Het zal geen verlies betekenen, zoals door velen die materialistisch zijn ingesteld die de gehandicapten laten sterven omdat ze een last zouden zijn voor de samenleving.

Allah, de Geprezene en Verhevene, is de Meest Wijze in alles dat Hij creëert en beschikt.

Sheikh Moehammad Saalih al-Moenaddjid