Reciteren van de Koran en blazen in water

20371

Vraag:

Sommige mensen die Roeqya verrichten voor degenen die bezeten zijn of lijden aan epilepsie, reciteren Koran over water en blazen er dan over. Vervolgens dragen zij de zieke persoon op om zich te wassen met dit water. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het blazen over water kent twee soorten:

1. Als dit gedaan wordt met de intentie van het zoeken van zegeningen uit het speeksel van degene die erover blaast, dan is dit ongetwijfeld Haraam. Het speeksel van een persoon is namelijk geen middel van zegen en genezing. En er is niemand bij wiens relikwieën zegening gezocht mag worden, behalve die van Mohammed (vrede zij met hem).

Zegeningen kunnen niet gezocht worden bij de overblijfselen van iemand anders, behalve bij de relikwieën van de Profeet (vrede zij met hem) gedurende zijn leven en na zijn dood (als die overblijfselen er nog waren). Oem Salamah had een klein belvormig vat van zilver waarin zij enkele haren van de Profeet (vrede zij met hem) bewaarde. Daaruit zochten de zieken dan genezing. Als een zieke persoon naar haar toe kwam, dan goot zij wat water over deze haren, roerde het om en gaf het vervolgens aan de zieke persoon. Maar afgezien van de Profeet (vrede zij met hem) is het niet toegestaan om zegeningen te zoeken uit iemands speeksel, zweet, gewaad of iets anders. Dit is zelfs Haraam en een vorm van Shirk.

Als het blazen over het water gedaan wordt om zegeningen te zoeken van het speeksel van degene die erover blaast, dan is dit dus Haraam en is het een vorm van Shirk. Iedereen die een effect toeschrijft aan iets zonder bewijs vanuit de Sharieʿah of bewijs uit de werkelijkheid heeft een vorm van Shirk gepleegd. Want hij maakt zijn geblaas als een oorzaak van de genezing naast Allah. En wanneer je wilt bewijzen dat iets een causaal verband heeft, dan moet dit gebaseerd zijn op bewijs uit de Sharieʿah. Eenieder die een middel volgt welke Allah niet als oorzaak heeft gemaakt, of dit nu volgens de werkelijkheid of de Shariecah is, heeft een vorm van Shirk gepleegd.

2. Een persoon spuwt na het reciteren van de Koran, zoals Soerat al-Faatihah. Dit is een vorm van Roeqya en tevens de sterkste vorm ervan die over een zieke persoon gereciteerd kan worden. Wanneer iemand dus Soerat al-Faatihah leest en vervolgens blaast over het water, dan is daar niets mis mee. Een aantal van de Salaf deed dit, en het is effectief en – met de Wil van Allah – heilzaam.

De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om in zijn handen te spuwen als hij ging slapen, nadat hij Soerat al-Ikhlaas, Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas had gereciteerd. Daarna zou hij zijn handen over zijn gezicht vegen en overal waar hij bij kon van zijn lichaam.

En Allah is de Bron van Kracht.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien (Fataawa ash-Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien, boekdeel 1, blz. 107)