Roeqya verrichten bij een niet-Mahram vrouw

4710

Vraag:

Wat is het oordeel over het bezoeken van een man die erom bekend staat dat hij ziektes behandelt middels de Koran. En wanneer hij dan over vrouwen reciteert, dan zondert hij zich af met de vrouw in kwestie en als de situatie van de vrouw daar aanleiding toe geeft, dan houdt hij haar voor een paar dagen in zijn huis? Ik was zelf één van deze vrouwen, maar ik voelde diepe spijt en heb Allah om vergeving gevaagd en berouw aan Hem getoond.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is Haraam voor een man om alleen te zijn met een vrouw die niet zijn Mahram is, zelfs als dat is om haar te behandelen middels Roeqya door Koran te reciteren. Want de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Geen man is alleen met een (niet-Mahram) vrouw, of de Shaytaan is de derde aanwezige.” Wat nog ernstiger en zondiger is dan het alleen zijn met hem, is dat je blijft overnachten in het huis van de man die een vreemde (niet-Mahram) is voor jou, en het alleen verblijven in zijn huis voor een paar nachten en dagen en je afzonderen met hem. Deze zaken leiden tot het kwaad en zedeloosheid.

Iedere moslimvrouw die zoiets gedaan heeft zal oprecht berouw moeten tonen daarvoor en dient zulke slechte zaken niet meer te doen.

En Allah is de Bron van Kracht.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 17, blz. 63)