Roeqyah via de telefoon

8987

Vraag:

Wanneer er over een bezeten persoon wordt gereciteerd middels een telefoon, luidspreker of iets anders, zal dit dan bijdragen aan zijn genezing of van invloed zijn op hem?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Roeqyah via de telefoon wordt niet gezien als werkelijke Roeqyah. Het verrichten van Roeqyah gaat namelijk gepaard met het blazen over de bezetene. Degene die Roeqyah verricht, moet dus ter plaatse aanwezig zijn. En het verrichten van Roeqyah en het daarbij blazen via de telefoon is alsof dit gedaan wordt over iemand die er niet is.

Wat men wel kan doen, is een smeekbede verrichten voor de zieke en Allah vragen om hem te genezen. Zonder erbij te blazen, want hier is dan namelijk geen sprake van Roeqyah.

Ondanks enkele meningsverschillen kunnen we wel zeggen dat middelen die de zieke kan gebruiken voor Roeqyah water, olie en honing zijn.

En Allah weet het beter.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak