Ruimte tussen de tanden

12017

Vraag:

Ik heb een grote ruimte tussen mijn twee voortanden. Ik wil dit gat laten dichten. Is dit toegestaan of niet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe met betrekking tot cosmetische behandelingen die worden verricht om gebreken of misvormingen te verhelpen, is dat deze zijn toegestaan. De Islam is een religie van gemak en is er om het de mensen te vergemakkelijken.

cArfadjah ibn Ascad (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “Op de dag van al-Koelaab (een bekende veldslag) tijdens (de periode van) al-Djaahiliyyah werd mijn neus eraf gesneden en liet ik een (cosmetische) neus van zilver maken. Het begon (later) onaangenaam te ruiken, waarop de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) mij adviseerde een neus van goud te laten maken.”

(at-Tirmidhie; Hasan verklaard door an-Nawawie en al-Albaanie)

Sheikh Ibn cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Het verfraaien bestaat uit twee soorten:

1. Verfraaien met als doel een misvorming te verhelpen als gevolg van bijvoorbeeld een ongeval. Hier is niets op tegen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk een man van wie de neus was afgesneden geadviseerd een neus van goud te maken.

2. Verfraaien met als doel de schoonheid te vergroten en niet het verhelpen van een gebrek. Het doel hierbij is iemand knapper te maken. Dit is verboden en niet toegestaan. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) vervloekte vrouwen die wenkbrauwen epileren en degenen die dit hebben laten doen, vrouwen die tatoeëren en degenen die dit hebben laten doen, vrouwen die haarextensies aanbrengen en degenen die dit hebben laten doen. Omdat dit (alles) als doel heeft de schoonheid te vergroten en niet om een mankement te verhelpen.”

(Fataawa cOelamaa’ul-Balad il-Haraam, blz. 575)

Een grote ruimte tussen de tanden is een afwijking waar sommige mensen mee te kampen hebben. Het is toegestaan om zo’n afwijking tussen de tanden, of een andere afwijking, te corrigeren. Er rust, met de Wil van Allah, geen zonde op diegene om dit te doen.

An-Nawawie (moge Allah genadig met hem) zei: “Met de zinsnede ‘vrouwen die hun tanden vullen’ wordt gedoeld op (het verfraaien van) de schoonheid. Dit wijst erop dat wanneer het gedaan wordt ter verfraaiing van het uiterlijk het dan verboden is. Maar als hiertoe omwille van medische redenen een noodzaak is of om een fout in het gebit te corrigeren, dan is hier niets op tegen. En Allah weet het het beste.”

(Sharh Moeslim; boekdeel 13, blz. 107)

De permanente Commissie voor het geven van fatwa’s is gevraagd: “Als ik twee tanden heb die lang zijn, is het voor mij toegestaan ze gelijk te maken aan de andere tanden?” Zij antwoordden: “Als ze zo lang zijn dat ze je tot last zijn, dan mag je slechts dat deel verwijderen waar je last van hebt.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com