Shisha roken is Haraam

65655

Vraag:

Is Shisha (waterpijp) Haraam? Stel dat een persoon geen enkele vorm van tabak gebruikt, maar in plaats daarvan rozenwater gebruikt. Is het dan Haraam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Roken is ongetwijfeld één van de ergste vergiftigingen. Veel mensen consumeren dit maar al te graag zonder zich zorgen te maken over de ziektes die het veroorzaakt en in vele gevallen leiden tot de dood. De Wereldgezondheidsorganisatie vermeldde in haar rapport van 2008 dat roken jaarlijks 5,4 miljoen mensen doodt. Dit komt neer op ongeveer 14.000 (dode) mensen per dag. Indien er geen dringende maatregelen worden genomen, zal tabak tegen 2020 jaarlijks tien miljoen mensen doden.

Eerder hebben we uitgelegd dat het Haraam is om deze slechte (tabaks)plant te kweken, te verhandelen en te consumeren.

Ten tweede: Tabak, Djiraak (iets wat op tabak lijkt) en Moecassal (milde, gearomatiseerde tabak: beter bekend als de Shisha tabakssmaken) die in Shisha worden gerookt, zijn niet anders dan de gewone sigarettentabak die wordt opgerold in vloeitjes. In feite bevat het zelfs kwade ingrediënten die niet worden gevonden in sigaretten. Op de website van de Bahreinse Anti-rook Maatschappij staat: “Bestanddelen van Shisha: deze bestanddelen verschillen niet van de bestanddelen van sigarettentabak en de rook ervan, aangezien het maar liefst 4.000 giftige stoffen bevat. De ergste hiervan zijn: nicotine, carbon monoxide, teer, zware metalen, radioactieve substanties, kankerverwekkende stoffen, landbouwchemicaliën, insecticiden en vele andere giftige stoffen.”

Sommige tabaksbedrijven beweren dat alle of het grootste deel van de teer van de Shisha-tabak is verwijderd. Een aantal smaakstoffen, waarvan de bestanddelen niet bekend zijn, zijn ook toegevoegd aan Shisha-tabak. Hiervan kennen we de omvang van de schadelijke effecten (nog) niet. Dat er wordt gezegd dat roken middels de Shisha of waterpijp met tabak, Djiraak of Moecassal, geen gevaar kent, is niet waar.

Een onderzoek van vier jaar in het Koninkrijk van Saudi-Arabië heeft bewezen dat Moecassal in feite pure tabak is met een grote hoeveelheid kleur- en smaakstoffen die gemengd zijn zonder rekening te houden met de gezondheidsreglementen. Ook bewees het onderzoek dat dit verschillende soorten ziekten en kanker veroorzaakt. Djiraak bevat 15% tabak en is vermengd met honing, fruit en chemische toevoegingen die zijn gekookt en gegist.

Ten derde: sommige naïeve mensen denken dat het consumeren van deze (tabaks)plant middels de Shisha of waterpijp toegestaan is. Dit omdat de rook door het water van de waterpijp gaat. Maar dit is verre van juist. Experts zeggen:

 1. Eén sessie waterpijp roken is gelijk aan het roken van minstens tien sigaretten.
 2. Gedeeltelijke verbranding van de Moecassal (Shisha tabakssmaak) verhoogt de giftige stoffen in de waterpijp.
 3. Afwisselend gebruik van de waterpijp verhoogt onderling de overdracht van besmettelijke ziekten.
 4. Water filtert niet de giftige kankerverwekkende stoffen die Shisha-tabak bevat.

Op de website van de Bahreinse Anti-rook Maatschappij wordt er gezegd: “Vele mensen geloven dat het roken van de Shisha minder erg is dan het roken van sigaretten. Dit vanwege de heersende overtuiging dat wanneer de rook door het water gaat, schadelijke stoffen verwijderd worden van de rook. En hiermee dus de schade als gevolg van het roken van Shisha wordt verminderd. De fout van deze gedachte is bewezen door middel van het analyseren van de rook die uit de mond van de Shisha-roker komt. Aangetoond is dat het dezelfde schadelijke en kankerverwekkende stoffen bevat als aanwezig in sigarettenrook. Studies hebben aangetoond dat het roken van Shisha:

 1. verslaving veroorzaakt.
 2. de longfunctie vermindert. Daarnaast veroorzaakt het longemfyseem en chronische bronchitis die het vermogen van de persoon voor fysieke activiteiten vermindert.
 3. leidt tot long-, mond-, slokdarm- en maagkanker.
 4. leidt tot een hoge concentratie van koolmonoxide in het bloed.
 5. leidt tot een afname van vruchtbaarheid bij zowel mannen als vrouwen.
 6. bijdraagt aan een toename in de verspreiding van longtuberculose bij Shisha-gebruikers.
 7. bij vrouwen die Shisha roken tijdens de zwangerschap, leidt tot een lager geboortegewicht bij de foetus. Het stelt de foetus bloot aan ademhalingsaandoeningen in de toekomst of aan een plotselinge wiegendood na de geboorte.
 8. onaangename geuren verspreidt op de kleding van een persoon en bij het uitademen. Ook heeft het andere effecten, zoals het veroorzaken van een schorre stem, rode ogen en verschijning van rimpels op de huid en het gezicht; vooral op een jonge leeftijd.
 9. Bovendien is het een feit dat Shisha roken wordt beschouwd als één van de voornaamste luchtverontreinigingen in huizen en nabij coffeeshops waar een groot aantal rokers zijn.”

Het verbod op het gebruik van tabak door middel van de waterpijp of Shisha is duidelijk.

Sheikh Mohammed ibn Ibraahiem (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd over het verschil tussen roken van een gewone opgerolde sigaret en het roken van Djiraak in Shisha. De Sheikh reageerde door te zeggen dat het Haraam is en zei: “Zodra dit bewezen is, maakt het geen verschil of het wordt gerookt in een gewone sigaret of op een andere wijze, zoals deze vuile Shisha. Ongeacht of tabak zuiver wordt gerookt of gemengd met andere dingen, zoals de Djiraak, blijft het een slecht mengsel. Namen veranderen de feiten niet. Als iets dat Haraam is wordt gemengd met iets anders, dan is het nog steeds Haraam. In een overlevering staat: “Tegen de einde der tijden zullen er mensen zijn die alcohol drinken en het een andere benaming geven.”

(Ahmad en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in as-Sahiehah, 414)

(Fataawa ash-Sheikh Mohammed ibn Ibraahiem, boekdeel 12, blz. 90)

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s zeiden: “Shisha, waterpijp en roken behoren tot de kwade handelingen en zijn Haraam vanwege de schade die ze aanrichten aan het lichaam en iemands bezit. Allah, de Verhevene zei, de Profeet (vrede zij met hem) beschrijvend, (interpretatie van de betekenis):

“Hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de slechte dingen.”

(Soerat al-Acraaf: 157)

Ten vierde: Met betrekking tot jouw vraag over (het roken van) Shisha met gebruik van rozenwater in plaats van tabak, moeten we zeggen dat dit iets is wat wij niet kennen en ons niet kunnen voorstellen dat het bestaat. Wat is hierbij de brandbare stof? Wat adem je in? Het oordeel over een zaak is gebaseerd op de manier waarop het wordt begrepen. Dus van jou wordt er gevraagd om hier meer uitleg aan te geven.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com