Smeekbede bij onvruchtbaarheid

4626

Vraag:

Is het goed als een onvruchtbare persoon geen kinderen heeft en de smeekbede van Zakariyyaa (vrede zij met hem) verricht, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Mijn Heer, laat mij niet alleen (d.w.z. kinderloos) achter, en U bent de Beste onder de erfgenamen.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 89)

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voor zover wij weten is er niets tegen het verrichten van deze smeekbede. Als hij Doecaa' verricht met andere bewoording, zoals “O Allah, zegen mij met goed nageslacht”, of “O Allah, schenk mij deugdzaam nageslacht” en soortgelijke smeegebeden, dan is dit allemaal goed. Ook kan hij het volgende vers reciteren (interpretatie van de betekenis):

“Mijn Heer, schenk mij van Uw Zijde een goed nageslacht. Waarlijk, U bent Degene Die de smeekbede verhoort.”

(Soerat Aali cImraan: 38)

Ook is het voor hem aangeraden om gespecialiseerde artsen te bezoeken, omdat hij wellicht niet echt onvruchtbaar is, maar een probleem heeft dat behandeld kan worden… Allah kan hem alsnog zegenen met goede kinderen.

Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Huw de vruchtbare en liefdevolle, zodat ik trots zal zijn op jullie grote aantal ten opzicht van de andere gemeenschappen op de Dag der Opstanding.”

(Aboe Daawoed)

En Allah is de Bron van Kracht.

(Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 8, blz. 423)

Sheikh Bin Baaz