Tien fouten bij het doen van Roeqya – deel 1

17277

Alle Lof zij Allah alleen, en vrede en zegeningen zij met degene na wie er geen Profeet zal zijn.

Voorts,

De Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa heeft vragen ontvangen die gaan over fouten die gemaakt worden tijdens het doen van Roeqya. Hieronder de antwoorden die daarbij horen.

Vraag 1:

Is het toegestaan om te reciteren over water met saffraan erin? Daar worden vervolgens bladeren in gedompeld. Deze bladeren worden daarna gedroogd en later weer vermengd met water om op te drinken?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om te reciteren over water waar saffraan in zit en bladeren eraan toe te voegen om vervolgens dit drankje aan de mensen te verkopen als medicijn. Men is verplicht om deze daad te verbieden, omdat hier sprake is van bedrog en het op een onwettige manier eten van andermans bezit.

Deze manier van Roeqya behoort niet tot de toegestane en geldige manier waarover sommige geleerden hebben gesproken. De toegestane manier is namelijk het schrijven van verzen op bladeren of op iets anders dat rein is. Daarna dient men het volgeschreven blad in water te dompelen. Dat water wordt dan opgedronken.

Vraag 2:

Is het toegestaan voor degene die een ander heeft getroffen met het boze oog om aanwezig te zijn bij de Roeqya sessie? En mag de Raaqie aan de Djinn vragen om aan de zieke te laten zien wie hem heeft getroffen met het boze oog?

Antwoord:

Dit is allemaal niet toegestaan. Dit is namelijk een vorm van het hulp vragen aan de duivel. De duivel zal namelijk de vorm aannemen van degene die de ander heeft getroffen met het boze oog. Deze daad is verboden, omdat er sprake is van het vragen van hulp aan de duivels. Bovendien veroorzaakt het vijandigheid en angst tussen mensen. De bovengenoemde daden vallen onder de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

"En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de Djinns, wat hun zondigheid vermeerderde."

(Soerat al-Djinn: 6)

Vraag 3:

Is het toegestaan voor de Raaqie dat hij de hand, voorhoofd of hals van de vrouw direct aanraakt? Dit doet hij met het excuus dat hij op die manier meer druk uitoefent op de Djinns en dat hij ze meer kan beperken? In het ziekenhuis raken de artsen hun patiënten ook aan. Wat zijn de kaders hiervan?

Antwoord:

Het is niet toegestaan voor de Raaqie om de vrouw tijdens de sessie aan te raken gezien de grote Fitnah ervan. Hij dient over haar te reciteren zonder dat hij haar aanraakt. Er is een verschil tussen het werk van een Raaqie en van een arts. Het kan namelijk zo zijn dat een arts een patiënt moet aanraken om deze te kunnen helpen. De Raaqie daarentegen reciteert en blaast op zijn patiënt. Hierbij is hij niet afhankelijk van het aanraken.

Vraag 4:

Is het toegestaan om een grote zegel te beschrijven met verzen, Adhkaar of smeekbeden? Sommigen gaan over tovenarij, sommigen over het boze oog en anderen weer die te maken hebben met Djinns. Vervolgens wordt de zegel in water met saffraan gedaan, de zegel drukt men op bladeren die vervolgens worden gewassen waarna dat water wordt opgedronken.

Antwoord:

Het is voor de Raaqie niet toegestaan om deze werkwijze te hanteren. De voorwaarde voor het verrichten van Roeqya op de toegestane manier is dat de intentie van de Raaqie en de zieke moet zijn dat er genezing komt middels het Woord van Allah, terwijl men deze Woorden opschrijft.

Vraag 5:

Is het toegestaan dat de zieke de huid van een wolf ruikt? Dit wordt gedaan met de achterliggende gedachte dat Djinns hierdoor niet aanwezig zullen zijn of weggejaagd worden. (of: bescherming biedt tegen de aanwezigheid van Djinns). Zij beweren dat de Djinns bang zijn voor wolven en dat zij van ze wegvluchten als zij merken dat wolven aanwezig zijn.

Antwoord:

Het is niet toegestaan dat de Raaqie de zieke aan wolvenhuid laat ruiken om op die manier erachter te komen of hij bezeten is of niet. Dit is een soort van tovenarij en een verdorven overtuiging. De persoon die dit doet moet gestopt worden. De bewering dat de Djinns bang zijn voor wolven is een mythe die geen grondslag kent in de Islam.

Volgend artikel>>>