Tovenarij ongedaan maken bij een imam

7239

Vraag:

Wanneer een persoon naar de imam van een moskee gaat die beweert dat hij tovenarij ongedaan kan maken en doet wat hij zegt, en de persoon denkt dat de tovenarij hiermee werkelijk ongedaan wordt gemaakt zonder te weten of er Haraam zaken zich afspelen, heeft hij dan hiermee een zonde begaan? Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer iemand spreuken of tovenarij ongedaan maakt, dan moet één van de volgende twee scenario’s van toepassing zijn:

  1. Hij gebruikt hiervoor Roeqya ash-Sharciyyah en Tacawwidhaat (gebeden waarmee toevlucht wordt gezocht bij Allah) die werden overgeleverd door de Profeet (vrede zij met hem), en toegestane middelen. Hier is niets mis mee, het is zelfs aanbevolen.
  2. Hij probeert de betovering ongedaan te maken door het toepassen van tovenarij. Dit betekent dat men dichtbij de djinn komt door het aanbieden van offers of door het verrichten van andere daden van aanbidding. Dit is niet toegestaan, omdat dit het werk van de Shaytaan is en dus in feite grote Shirk. We moeten hier dus voor waken.

Het is ook niet toegestaan om dit voor te leggen aan tovenaars, waarzeggers en kwakzalvers, of te doen wat zij zeggen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gewaarschuwd om niet naar hen toe te gaan, hun vragen te stelen en hen te geloven. Hij (vrede zij met hem) zei: Wie naar een helderziende gaat en hem om iets vraagt; zijn gebed wordt van hem voor veertig dagen niet geaccepteerd.”

(Moeslim)

En de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie naar een waarzegger of helderziende gaat en gelooft wat hij zegt, (hij) is ongelovig in dat wat werd geopenbaard aan Mohammed (vrede zij met hem).”

(Ahmad en Sahieh verklaard door Al-Albaanie)

Het is dus niet toegestaan om te gaan naar bedrijvers van tovenarij, hun iets te vragen of hen te geloven.

Aboe Daawoed overleverde in zijn Soenan dat Djaabir ibnoe cAbdillaah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd gevraagd over an-Noeshrah en hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is het werk van de Shaytaan.”

(Sahieh verklaard door al-Albaanie)

Ibn ul-Qayyim zei: “An-Noeshrah betekent het ongedaan maken van tovenarij. Het kent twee soorten: Het ongedaan maken van tovenarij door middel van tovenarij, en dit is het werk van de Shaytaan. Tovenarij is namelijk het handwerk van de Shaytaan. En degene die zich bezighoudt met an-Noeshrah en degene voor wie het wordt gedaan, vestigen zich dichtbij hem via dat wat hij liefheeft om daarmee de betovering ongedaan te maken. De tweede soort is het ongedaan maken van tovenarij door Roeqya, Tacawwidhaat, smeekbeden en toegestane soorten medicijnen. Dit is toegestaan en is in feite aanbevolen.”

(Iclaam ul-Moewaqqicien, boekdeel 4, blz. 399)

Als de imam behoort tot degenen die tovenarij ongedaan maken door middel van verboden methoden, dan weet jij dat het bezoeken van hem een zonde is, en in sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van ongeloof. Degene die naar zo'n persoon is geweest dient daarvoor berouw te tonen, en Allah aanvaardt het berouw van degenen die berouw tonen. Als hij dit gedaan heeft uit onwetendheid, dan hopen we dat er geen zonde op hem rust. Maar hij dient daarmee te stoppen en zich voor te nemen om dit niet nog eens te doen in de toekomst.

Wanneer hij behoort tot degenen die tovenarij behandelen middels de Heilige Koran en smeekbeden die overgeleverd zijn door de Profeet (vrede zij met hem), dan is er niets mis met het bezoeken van hem, en dat is geen zonde.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com