Voorwaarden van een Raaqie

4031

Vraag:

Sommigen zeggen dat het niet is toegestaan voor gewone mensen om de Koran te gebruiken om daarmee de mensen te behandelen met Roeqya. Dit zou alleen gedaan mogen worden door degenen die bedreven zijn in kennis van de Shariecah. Anderen zeggen weer dat het voldoende is voor diegenen die Roeqya willen toepassen dat zij het Boek van Allah hebben gememoriseerd, een sterk geloof hebben, rechtschapen zijn en godsvrees bezitten. Ik hoop dat u onze verwarring rondom deze kwestie kunt wegnemen en ons de juiste Shariecah regelgeving kunt geven.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De correcte mening is dat het toegestaan is voor iedere lezer die de Koran goed kan reciteren en de betekenissen ervan begrijpt, een sterk geloof heeft, goede daden verricht en oprecht is in het uitvoeren van Roeqya. Het is niet noodzakelijk voor hem om kennis te hebben over kleine zaken of dat hij alle takken van kennis grondig bestudeerd heeft. Dit vanwege het verhaal van Aboe Sacied en de man die gestoken was door een schorpioen, zoals vermeld is in de overlevering: “…en we wisten niet dat hij ooit Roeqya had gedaan vóór dat incident.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Raaqie (degene die Roeqya toepast) moet een goede intentie hebben en de moslims van voordeel willen zijn. Hij dient zich niet bezig te houden met geld of betaling, zodat zijn recitatie gunstiger zal zijn.

En Allah weet het het beste.

Sheikh cAbdoellaah Ibn Djibrien (al-Loe’loe’ ul-Makien min Fataawa Ibn Djibrien, blz. 22)