Wakker worden met hennavlekken

65171

Vraag:

Ik ben vandaag opgestaan met hennavlekken op mijn arm. Wat betekent dit?

Antwoord:

Wij krijgen deze vraag met enige regelmaat van onze bezoekers. Helaas kunnen wij hier geen eenduidig antwoord op geven. Wel adviseren wij degene die zoiets meemaakt om eerst te kijken of deze hennavlekken niet door eigen toedoen of toedoen van anderen zijn aangebracht. Mensen doen vaak vreemde dingen in hun slaap.

Ook raden wij bij herhaling of voortduring van dit soort verschijnselen een bezoek aan de huisarts aan. Wij hebben gelezen dat zoiets ook veroorzaakt kan worden door een tekort aan bepaalde voedingsstoffen of door bepaalde ziektes.

Verder wijzen wij de vragensteller op het belang van het onderhouden van het gebed en het verrichten van Roeqya en Adhkaar (d.w.z. loftuitingen). Want ongeacht of zoiets nu te maken heeft met het werk van de djinn of niet; het gebed, de Adhkaar en de Roeqya kunnen hiertegen als bescherming dienen. Hoe Roeqya bij jezelf te verrichten, vind je op onze Roeqya-pagina.

Tot slot willen wij de vragensteller en de overige lezers meegeven dat niet alles wat ons overkomt, te wijten is aan de wereld van de djinn. Door steeds de schuld bij de djinn te leggen, verliezen mensen hierdoor het vermogen om te relativeren en zelfkritisch te zijn. Zij stellen zich hierdoor open voor satanische influisteringen die een mensenleven extreem kunnen verzwakken of zelfs volledig verlammen. Een moslim dient zijn vertrouwen in Allah te stellen, zich te wapenen door het verrichten van Adhkaar en alle wereldse middelen aan te wenden die wij tot onze beschikking hebben om onze ziektes en ongemakken tegen te gaan.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Wat te reciteren bij Roeqya?

Webpagina Roeqya