Wat te reciteren bij Roeqya?

10932

Vraag:

Wat kan je gebruiken voor het verrichten van Roeqya?

Antwoord:

Je dient zeven groene lotusbladeren te nemen en deze met een steen of iets dergelijks fijn te malen. Zet het vervolgens in een vat en giet er water overheen (voldoende om de grote wassing mee te kunnen verrichten). Reciteer daar vervolgens het volgende over:

  1. Soerat al-Faatihah
  2. Soerat al-Baqarah: 255
  3. Soerat al-Acraaf: 106-122
  4. Soerat Yoenoes: 79-82
  5. Soerat Taa-Haa: 65-69
  6. Soerat al-Kaafiroen
  7. Soerat al-Ikhlaas, Soerat al-Falaq en Soerat an-Naas. Elk hoofdstuk in drievoud.
  8. Een aantal smeekbeden die worden voorgeschreven door de Shariecah, zoals:“Allaahoemma Rabb an-Naas, adhhib il-Ba’s, washfi antash-Shaafie laa Shifaa’an illaa Shifaa’oek, Shifaa’an laa yoeghaadiroe Saqaman (O Allah, de Heer der mensheid. Laat de slechtheid verdwijnen en genees. Er is geen genezing behalve de Uwe. Een genezing die geen ziekte achterlaat).” Deze smeekbede dient drie keer gereciteerd te worden. En als je daarbij ook de volgende woorden drie keer reciteert, dan is dat goed: “Bismillaah oerqieka min koelli Shay’in yoe’dhieka, min Sharri koelli Nafsin aw cAyni Haasid. Allaah yashfiek, bismillaahi oerqiek (In de Naam van Allah verricht ik Roeqya bij jou tegen al hetgeen jou schaadt en tegen elke afgunstige ziel of oog. Moge Allah jou genezen. In de Naam van Allah verricht ik Roeqya bij jou).

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Madjmoec ul-Fataawa, boekdeel 8, blz. 144)