|
19:10
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:31
Middel 6
06:28
Middel 5
12:56
Middel 2
16:15
Middel 4
19:10
Middel 3
20:59
Alle gebedstijden
Haar man wil niet dat zij zich aan de Islamitische kledingsvoor…

Vraag:

Een man is getrouwd
en heeft kinderen. Zijn vrouw wil zich houden aan de Islamitische
kledingsvoorschriften, maar haar man wil niet dat zij dit doet. Wat is
uw advies aan deze man?

Antwoord:

Wij adviseren deze
man Allah, de Verhevene te vrezen en Hem te prijzen Die hem een vrouw
als deze heeft geschonken. Een vrouw die zich graag aan de regels van
Allah wil houden en deze inzake de kledingvoorschriften wil nakomen om
haarzelf te beschermen tegen allerlei beproevingen. En als Allah, de
Verhevene, Zijn gelovige dienaren heeft opgedragen om henzelf en hun
familie te behoeden voor de Hel zoals in het volgende vers (interpretatie
van de betekenis):

“O jullie die
geloven, behoedt julliezelf en jullie gezinsleden voor het Vuur, die als
brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hard optredende
engelen zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn in wat Hij hen
beveelt, en die uitvoeren wat hen is bevolen.”                                   
        

                                                           
(Soerat at-Tahriem: 6)

En als verder de
Profeet (vrede zij met hem) de man heeft belast met de
verantwoordelijkheid over zijn familie, zeggende: “De man is de
hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder
zijn hoede vallen.”  
                                                                   
(al-Boechari en Moeslim)

Is het dan nog
gepast voor deze man om zijn vrouw te dwingen zich te ontdoen van haar
Islamitische kleding en haar opdraagt verboden kleding te dragen om zo
in bandeloosheid te vervallen?

Deze man dient
Allah te vrezen en Hem te prijzen voor het feit dat hij gezegend is met
een vrome vrouw. Wat betreft zijn vrouw, het is haar niet toegestaan
haar man te gehoorzamen als dit ongehoorzaamheid betekent jegens Allah.

Sheich Mohammed
ibnoe Saalih Al-cOethaymeen
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter