|
03:48
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden
Het doel van ons bestaan

Vraag:

Wat is het doel van
ons bestaan?

Antwoord:

Alvorens deze vraag
te beantwoorden, wil ik graag de aandacht vestigen op een algemene
basisregel wat betreft Allah’s schepping en wetgeving, deze vloeit
namelijk voort uit de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de
betekenis):


“Waarlijk, Hij is
de Alwetende, de Allerwijze.”

                                                 (Soerat Yoesoef: 83)

En:


“Waarlijk, Allah is
alwetend, allerwijs.”

                                                          (Soerat al-Ahzaab: 1)

Deze basisregel is
tevens te herleiden uit vele andere verzen die de Wijsheid van Allah
bevestigen, betreffende datgene wat Hij schept en voorschrijft aan
universele en religieuze regels. Niets wordt door Allah geschapen, of
dit gebeurt met wijsheid, zowel het bestaan als het onbestaan ervan.
Tevens wordt door Allah niets voorgeschreven, of er schuilt een wijsheid
achter, ongeacht of het hier verplichtingen, verboden of toegestane
zaken betreft.

De wijsheid achter
deze universele en religieuze regels kan voor ons soms bekend zijn, maar
soms weer niet, of voor een beperkt aantal mensen met uitsluiting van
anderen, afhankelijk van de kennis en inzicht die Allah hen heeft
geschonken. Als wij ons hiervan hebben vergewist, dan staat het volgende
buiten kijf; Allah heeft de djinn en de mensen geschapen om een grootse
wijsheid en om een verheven doel te verwezenlijken, namelijk het
aanbidden van Hem alleen. Zoals Allah zegt:


“En ik heb de djinn
en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden.”
 

                                                                                                               
(Soerat
adh-Dhaariyaat: 56)

Ook zegt Allah:


“Rekenen jullie
erop dat wij jullie zomaar geschapen hebben en dat jullie niet tot ons
zullen terugkeren?”

                                                                                       
 (Soerat al-Moe’minoen: 115)

Verder zegt Allah:


“Rekent de mens
erop dat hij ongemoeid zal worden gelaten?”             
(Soerat
al-Qiyaamah: 36)

Dit is slechts een
greep uit de vele verzen die de wijsheid van Allah achter Zijn schepping
behandelen; namelijk het aanbidden van Hem alleen. Aanbidding staat voor
het zich nederig opstellen tegenover Allah uit liefde, verheerlijking en
gehoorzaamheid. Allah zegt:


“En zij werden
slechts opgedragen om Allah met volledige toewijding te aanbidden, als
zuivere monotheïsten.”
                                                                                           
 
(Soerat
al-Bayyinah: 5)

Dit is de Wijsheid
achter het scheppen van de djinn en de mens. Vandaar dat degene die zich
opstandig en hoogmoedig opstelt tegenover zijn Heer deze wijsheid
verwerpt en denkt dat hij ongemoeid zal worden gelaten. Ook al komt hij
hier niet openlijk voor uit. Een andere conclusie dan deze is niet
mogelijk.      
 


Fiqh ul-cIbaadaat


Sheich Mohammed
ibnoe Saalih al-cOethaymien

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter