|
23:35
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden
Het geven van de vrijdagpreek in een andere taal

Vraag:

Wat is het oordeel
over het geven van de vrijdagpreek in een andere taal dan het Arabisch?

Antwoord:

De meest correcte
uitspraak over deze kwestie is dat het niet toegestaan is voor de
prediker om khoetbat al-joemoecah (vrijdagpreek) in een taal
te geven die de aanwezigen niet begrijpen. Als de aanwezigen geen
Arabieren zijn en zij de Arabische taal niet beheersen, dan dient de
khatieb (prediker) in hun taal te preken om het publiek duidelijk te
maken wat hij wil zeggen. Het doel van khoetbat al-joemoecah
is dat de prediker de grenzen van Allah de Verhevene voor de mensen
verduidelijkt en de Islamitische richtlijnen kenbaar maakt.

De verzen van de
Koran dienen echter in het Arabisch voorgedragen te worden. De
interpretatie hiervan mag wel in de taal gegeven worden die het publiek
spreekt. Het bewijs voor het feit dat het toegestaan is te preken in de
taal die het volk begrijpt staat in het volgende Koranvers:

"En Wij hebben
geen Boodschapper gezonden, of

(hij sprak) de
taal van zijn volk, om hen een duidelijke uitleg te geven."
                                                                           
(Soerat Ibrahiem: 4)

Hier geeft Allah
aan dat de verduidelijking van Zijn Boodschap slechts plaatsvindt door
het volk toe te spreken in de taal die zij verstaat.

Sheich Mohammed
ibn Saalih Al-cOethaymeen
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter