|
13:42
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:36
Middel 6
07:30
Middel 5
13:42
Middel 2
16:50
Middel 4
19:39
Middel 3
21:26
Alle gebedstijden
Het oordeel over het memoriseren van de Koran

Vraag:

Is het verplicht om
de Koran te memoriseren?

Antwoord:

Het memoriseren van
de Koran is Fardh Kifaayah
[1].
Het is niet verplicht voor ieder individu van de gemeenschap. Het
memoriseren van de Koran behoort tot de beste manieren om toenadering te
zoeken tot Allah. Hierin zit een geweldige deugd als de moslim handelt
naar hetgeen hierin staat (de Koran) en haar Voorschriften en Wetten
niet overtreedt.

En tot Allah
behoort het succes. Vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij
met hem), zijn familie en metgezellen.

Permanente
commissie voor het geven van fataawaa

(Fataawa cOelamaa’
al-Balad il-Haraam, blz. 582)
[1]


Dit houdt in
dat het verplicht is voor de oemmah (gemeenschap). Wanneer er
individuen binnen de oemmah zijn die deze taak reeds op zich
hebben genomen, vervalt de verplichting voor de rest van de
oemmah.
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter