|
15:03
Den Haag | cAsr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:26
Middel 6
08:22
Middel 5
13:03
Middel 2
15:03
Middel 4
17:29
Middel 3
19:19
Alle gebedstijden
Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?

Vraag:

Weledele
sheich, hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en
tegenspoed als zijnde een waarschuwing van Allah, de Verhevene?

Antwoord:

Ten eerste
dient men te weten dat Allah het volgende in de Koran zegt (interpretatie
van de betekenis):

"En er
treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht,
maar Hij vergeeft veel."       
                                                                                  

(Soerat ash-Shoeraa: 30)

De rampen ten
gevolge van de eigen verrichtingen zijn er in overvloed. De individuele
rampen die een persoon treffen kunnen de volgende twee zaken impliceren:

 1. Het
  betreft een onheil dat door eigen toedoen is ontstaan. Men wordt dan in
  dit wereldse leven bestraft vanwege de verrichte zonde. De bestraffing
  vóór iemands dood is namelijk lichter en milder voor hem dan de
  bestraffing in het Hiernamaals.
   

 1. Het kan
  dienen als een beproeving, opdat men het complete niveau van geduld
  bereikt. Men kan in geval van een beproeving in twee situaties
  terechtkomen. Of hem treft voorspoed, in dit geval dient hij Allah
  dankbaar te zijn. Of hem treft tegenspoed, in dit geval dient hij geduld
  op te brengen. Een persoon bereikt het niveau van geduld niet, totdat
  hij met iets beproefd wordt en daarin geduld toont. Het was ook om deze
  reden dat de Profeet (vrede zij met hem) meer werd beproefd dan welke
  andere persoon ook. Zo is het door al-Boechari en Moeslim overgeleverd
  dat de Profeet (vrede zij met hem) tijdens zijn sterfziekte twee keer zo
  hard heeft geleden als een normale persoon.

Tijdens zijn
doodsstrijd werd hij (vrede zij met hem) extra beproefd om zo zijn rang bij
Allah te doen stijgen.

Men wordt
niet individueel beproefd vanwege de zonden die hij heeft verricht, of Allah
vergeeft hem hierdoor zijn zonden. Zo was een aantal mensen Allah dankbaar
omdat zij beproefd werden vanwege hun zonden en zij zeiden: "Allah was op de
hoogte van mijn zonde en Hij heeft mij daarvoor bestraft in dit leven, in
plaats van in het Hiernamaals. En de straffen in het wereldse leven zijn
lichter dan de straffen in het Hiernamaals." Deze personen maakten van deze
gunst gebruik door Allah dankbaar te zijn.

Iemand die
getroffen wordt door een beproeving bevindt zich in één van de vier
onderstaande situaties.

 1. De eerste
  categorie is dat hij zijn ontevredenheid toont middels zijn hart en/of
  ledematen. Hij scheurt bijvoorbeeld zijn kleding open,  hij slaat
  zichzelf in zijn gezicht of hij trekt zichzelf aan zijn haar. Op deze
  manier uit hij zijn ontevredenheid over zijn Heer. Dit is de laagste van
  de vier categorieën. Wij zoeken onze toevlucht hiertegen bij Allah.

De profeet
(vrede zij met hem) heeft afstand genomen van deze persoon met zijn
uitspraak: "Hij behoort niet tot ons, degene die zich op zijn wangen
slaat, zijn kleding openscheurt en smeekt met een smeekbede uit de tijd van
onwetendheid."
     (al-Boechaari en Moeslim)

 1. De tweede
  categorie is dat hij geduld toont en op de beloning van Allah rekent,
  terwijl hij verafschuwt wat hem is overkomen. Deze persoon heeft zijn
  plicht vervuld en hem komt de beloning van de geduldigen toe. Allah zegt
  hierover (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar,
het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden
gegeven."                                                             
                          
(Soerat az-Zoemar: 10)

 1. De derde
  categorie is niet alleen het geduld opbrengen voor de beproeving die
  deze persoon is overkomen, maar ook het tevreden zijn met deze
  beproeving. En dit is completer. Een geduldige draagt zijn beproeving,
  maar is ontevreden over deze beproeving. Voor een tevreden persoon is
  zowel voor- als tegenspoed gelijk. Dit vanwege zijn tevredenheid met
  zijn voorbeschikking. Deze persoon zegt tegen zichzelf: "Allah heeft
  alleen het goede voor mij voorbeschikt." Ondanks deze beproeving blijft
  hij volledig tevreden en laat hij zich daardoor niet slecht beïnvloeden.
  Noch in zijn hart en noch zijn ledematen vertonen zich tekenen van
  ontevredenheid.
   

 1. In de
  vierde categorie vallen mensen die zich in een staat van dankbaarheid
  bevinden. Hoe dient men Allah dankbaar te zijn voor een beproeving? Wij
  zeggen hierop: "Men dient Allah dankbaar te zijn dat Hij als het ware de
  bestraffing voor een zonde heeft vervroegd naar dit wereldse leven in
  plaats van deze in het Hiernamaals plaats te laten vinden. Hij dankt
  Allah, omdat hij weet dat geduld en tevredenheid tonen beter is voor
  hem.

Sheich
Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien


 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter