|
23:13
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:21
Middel 6
06:22
Middel 5
13:55
Middel 2
17:49
Middel 4
21:12
Middel 3
23:13
Alle gebedstijden
Hoe om te gaan met meningsverschillen
Vraag:
 
Hoe dient het standpunt van de moslim te zijn wanneer de geleerden in één zaak verschillende religieuze uitspraken doen?
 
Antwoord:
 
De geleerden verschillen ongetwijfeld van mening in bepaalde zaken die behoren tot de vertakkingen van het geloof. Dit is zo omdat de geleerden zich religieus inspannen om zodoende een tekst te begrijpen en dit leidt er vervolgens toe dat er meningsverschillen ontstaan.
 
Indien jij een uitspraak van een geleerde als juist en correct beschouwt, dan dien jij deze mening aan te nemen. Dit dien je ook te doen wanneer jij deze geleerde als betrouwbaarder acht en overtuigd bent dat hij het dichtst bij de waarheid zit.
Het is daarentegen niet toegestaan om jouw begeerten te volgen en de uitspraak aan te nemen die in jouw straatje past.
 
Sheich cAbdoellah Ibn Jibrien
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter