|
05:56
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:56
Middel 6
07:48
Middel 5
13:38
Middel 2
16:31
Middel 4
19:13
Middel 3
20:58
Alle gebedstijden
Hoe zit het met sjiieten die de metgezellen verketteren ?


Vraag: 

Ik kwam laatst een
sjiiet tegen die meende dat metgezellen zoals Aboe Bakr en cOmar
(moge Allah tevreden met hen zijn) na de dood van de Profeet (vrede zij met
hem) buiten het geloof zijn getreden. Plaatsen dit soort uitspraken deze
persoon buiten de gelederen van het geloof? 

 

Vraag ontvangen op 2
januari 2007


 


Antwoord: 


Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper. 

Er bestaat geen twijfel
over het feit dat het zich vergrijpen aan de metgezellen tot het grootste
verlies behoort die een persoon kan lijden. Niemand heeft namelijk het recht
dit te doen aangezien hun verdiensten zonneklaar zijn. Zij waren het die het
geloof groot hebben gemaakt, dit hebben verspreid en verdedigd, de Koran en
de Soennah aan ons hebben doorgegeven en hun levens en bezittingen hebben
opgeofferd omwille van dit geloof. Allah heeft hen uitverkoren de Profeet (vrede
zij met hem) te vergezellen. Niemand, behalve een hypocriet die het geloof
veracht en hoont vergrijpt zich aan de metgezellen, scheldt hen uit en
verafschuwt hen. Al-Baraa’ zegt dat hij de Profeet (vrede zij met hem) heeft
horen zeggen: “Van de Ansaar houdt slechts een gelovige en slechts een
hypocriet verafschuwt hen. Wie dus van hen houdt, Allah houdt van hem. En
wie hen verafschuwt, Allah verafschuwt hem.”

                                                                                    
(al-Boechari en Moeslim) 
Als het geloof dus wordt ontkend in geval van een persoon die de Ansaar
verafschuwt, wat dan te denken van een persoon die zowel de Ansaar als de
Moehaadjiroen uitscheldt, vervloekt en verkettert, zoals vele sjiieten
vandaag de dag doen? Natuurlijk komt deze persoon nog meer in aanmerking
voor ongeloof, hypocrisie en het ontbreken van geloof.

At-Tahaawi zegt: “Wij houden, zonder enige uitzondering, van de metgezellen
van de Profeet (vrede zij met hem), distantiëren ons niet van één van hen,
verachten degenen die hen verachten en kwaad over hen spreken, wij gedenken
hen slechts met het goede, het houden van hen staat voor de religie, het
geloof en goedertierenheid en het verachten van hen staat voor ongeloof,
hypocrisie en agressie.” 

Degene die de
metgezellen veracht, veracht in werkelijkheid het geloof, want zij zijn de
dragers van het geloof en de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem).
Wie de metgezellen dus veracht, veracht dus de Islam. Dit wijst er dus op
dat er in het hart van diegene geen geloof schuilt en hij niet van de Islam
houdt.  

Sheich Ibn Taymiyyah
zegt: “Degene die beweert dat zij (de metgezellen) na de dood van de Profeet
(vrede zij met hem) het geloof de rug hebben toegekeerd, met uitzondering
van een klein aantal niet meer dan een tiental metgezellen en dat de rest in
zijn algemeenheid in verdorvenheid zijn vervallen, over het ongeloof van de
persoon (die deze uitspraken doet) bestaat er geen twijfel. Want hij
verloochent hiermee de prijzenswaardige woorden die op verschillende
plaatsen in de Koran over hen (de metgezellen) worden uitgesproken.” (as-Saarim
al-Masloel calaa shaatim ir-Rasoel, blz. 590)  

En
Allah weet het beter.

 

Team al-yaqeen

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter