Aandachtspunten bij het kiezen van een echtgenoot

13552

Vraag:

Wat zijn de meest belangrijke overwegingen die een jongedame dient te maken bij het kiezen van een echtgenoot? Wanneer zij een huwelijkskandidaat enkel weigert om economische of wereldse redenen, wordt zij dan onderworpen aan de Bestraffing van Allah?

Antwoord:

De meest belangrijke eigenschappen waar een vrouw naar dient te kijken in het selecteren van een echtgenoot zijn zijn karakter en vroomheid. Rijkdom en afkomst zijn bijkomende overwegingen. Het belangrijkste aspect is dat de huwelijkskandidaat een persoon van vroomheid en goed gedrag is. Hij die in het bezit is van goed gedrag en rechtschapenheid, zal zijn echtgenote geen onrecht aandoen. Hij zal haar of op de juiste wijze onderhouden, of hij zal haar op de beste wijze laten gaan.

Daarnaast kan de gelovige persoon met goed gedrag een zegen voor haar en haar kinderen zijn. Zij kan de manieren en de religie van hem leren. Wanneer hij niet over deze karaktereigenschappen beschikt, dan dient zij uit zijn buurt te blijven. Vooral wanneer het iemand betreft die laks is met het onderhouden van de gebeden of wanneer hij bekend staat om het drinken van alcohol, moge Allah ons behoeden.

Het belangrijkste punt is dat de vrouw de nadruk dient te leggen op het karakter en vroomheid. Wanneer hij daarnaast ook nog van goede komaf is, dan verdient dat de voorkeur. Dit volgens de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand over wiens geloof en karakter jullie tevreden zijn jullie vraagt (om de hand van één van jullie dochters), huw (jullie dochter) dan aan hem…”

Indien hij echter ook beschikt over andere zaken, zoals economische status, dan is dat beter.

Gebaseerd op een Fatwa van Sheikh Ibn ul-cOethaymien