Advies aan de pasgetrouwden

26623
Vraag:
Wat is uw advies aan degenen die het huwelijksbootje in willen stappen? En hoe dienen de man en de vrouw zich te gedragen tijdens de huwelijksnacht?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Ik adviseer degene die wil trouwen om een vrouw uit te zoeken die omschreven is door de Profeet, met zijn woorden: “Huwt de Wadoed (de liefdevolle vrouw), de Waloed (de vruchtbare vrouw).”
(Aboe Daawoed)
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
De vrouw dient op haar beurt een godsvruchtig persoon uit te kiezen die in het bezit is van een goede gedragscode. Dit rekeninghoudend de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand jullie (om de hand van één van jullie dochters) vraagt over wiens geloof en karakter jullie tevreden zijn, huwt (jullie dochter) dan aan hem.
(Sahieh Soenan Tirmidhi)
De vrouw dient de kwestie dus eerst grondig te onderzoeken. Zij dient dus niet zomaar huwelijksaanzoeken te accepteren waar zij later spijt van krijgt. De man dient er tevens op te letten dat hij de huwelijksnacht enthousiast binnentreedt. Dit omdat zijn echtgenote zich op dat moment bevindt in een situatie van spanning. De plicht die op dat moment op de man rust, is om zijn hand te plaatsen op haar voorhoofd en de volgende smeekbede te verrichten: “Allahoemmaa innie as’aloeka khairahaa, wa khaira ma djabaltahaa calaih, wa acoedhoe bika min sharrihaa, wa sharri ma djabaltahaa calayh.”
Dit smeekgebed dient hardop uitgesproken te worden, tenzij men vreest dat de vrouw zich hierdoor zal ontzetten of dit haar zal verafschuwen. In dat geval volstaat het om de hand op haar voorhoofd te plaatsen en dit smeekgebed te verrichten zonder dit luidop uit te spreken.
Wanneer men geslachtgemeenschap gaat bedrijven, dient hij ook een smeekgebed te zeggen. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Wanneer men zijn echtgenote wil benaderen voor het hebben van geslachtsgemeenschap dient hij te zeggen: Bismillah, Allaahoemma djannibnash-Shaitaan, wa djannibish-Shaitaana maa razaqtanaa.1 Als het dan voor hen voorgeschreven is dat hieruit een kind uit zal voortkomen, dan zal de duivel hem niet kunnen schaden.”
Dit is een eenvoudige handeling en tevens één van de aanleidingen waardoor de kinderen zullen slagen. Tevens dienen beide partners erop te letten dat zij beiden na het bedrijven van geslachtgemeenschap de grote wassing verrichten. Zelfs wanneer er geen sprake is van een orgasme. Sommigen denken dat men de grote wassing niet hoeft te verrichten als er geen sprake is van een orgasme. Dit is een verkeerde opvatting. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wanneer een man zijn echtgenote benadert voor het hebben van geslachtgemeenschap en haar vervolgens penetreert, dient hij de grote wassing te verrichten. Zelfs wanneer er geen sprake is van een orgasme.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Men dient dus de grote wassing te verrichten wanneer er zaadlozing is geweest. Wat ook aangekaart dient te worden is dat enkele koppels -moge Allah hen leiden- in de ochtend erop het Fadjr-gebed niet verrichten. Of zij verrichten dit tegen zijn eindtijd en dus niet gezamenlijk (in de moskee), of zelfs na zonsopgang. Dit is een verwerpelijke zaak en geen vorm van dankbaarheid voor de gunsten van Allah. Dit omdat het nakomen van de verplichtingen een vorm is van dankbaarheid voor Zijn gunsten.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
1. In de naam van Allah. Laat de duivel aan ons voorbij gaan en laat de duivel aan datgene waarmee u ons voorzien heeft voorbij gaan.