Argwaan over getrouwheid partner

9967

Vraag:

Wat is de regelgeving betreffende degene die twijfelde over de getrouwheid van zijn echtgenote? Kan er over deze persoon gezegd worden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan betichting van ontucht? En wat als hij later erachter komt dat zijn vrouw hem wel trouw was en hij vervolgens berouw toont (voor zijn gedachten)? Wat dient hij dan te doen?

Antwoord:

Het hebben van twijfels en influisteringen zonder deze uit te spreken, worden niet gezien als betichting. Wel dient deze persoon zijn toevlucht te zoeken bij Allah tegen de Shaytaan. Als oorsprong geldt namelijk dat een moslim(a) integer en te vertrouwen is.

Wantrouwen, argwaan en influisteringen zijn afkomstig van de Shaytaan. Men dient hiertegen toevlucht te zoeken bij Allah. Dit valt niet onder betichting van een ander.

Lasteren en betichten is wanneer men expliciet zijn vrouw beschuldigt van overspel en dit ook uitspreekt. Wanneer iemand slechts te kampen heeft met wantrouwen en influisteringen, dan dient hij dit te verlaten, te verwerpen en hier toevlucht tegen te zoeken bij Allah, de Verhevene.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (Madjmoec ul-Fataawa Sheikh Saalih al-Fawzaan, boekdeel 2, blz.730)