Betaling bruidsschat na scheiding

54879

Vraag:

Als de man van de vrouw scheidt, dient hij dan de nog niet betaalde bruidsschat aan haar te geven?

Antwoord:

De bruidsschat wordt binnen de Islam als recht van de vrouw beschouwd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En geef aan de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift.”

(Soerat an-Nisaa’: 4)

De bruidsschat is eigendom van de vrouw en moet aan haar volledig worden overhandigd. Het is niet toegestaan voor haar voogd om iets daarvan achter te houden. Imam Aboe Saalih zegt: “Vroeger als de man zijn dochter aan iemand huwde, dan eigende hij zich de bruidsschat toe. Vandaar dat Allah hen hierop aansprak door het volgende vers te openbaren (interpretatie van de betekenis):

“En geef aan de vrouwen (die jullie huwen) hun bruidsschat als verplichte gift.”

(Tafsier Ibnoe Kathier)

Indien er bij het sluiten van het huwelijk geen bruidsschat is afgesproken, dan dient dit achteraf te gebeuren. De hoogte van de bruidsschat wordt bepaald door te kijken naar wat vrouwen van haar stand aan bruidsschat krijgen. Krijgt zij minder, dan is zij vrij om dit wel of niet te accepteren.

(Moedawwanat ul-Fiqh il-Maalikie)

Als de vrouw vóór het consumeren van het huwelijk scheidt, dan komt haar de helft van de bruidsschat toe. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie van hen scheiden voordat jullie hen hebben aangeraakt (d.w.z. voordat jullie gemeenschap met hen hebben gehad) en jullie de bruidsschat reeds hebben vastgesteld, betaal hen dan de helft van wat jullie verplicht hebben gesteld, tenzij zij of hij in wiens handen de huwelijksvoltrekking ligt, instemmen om het kwijt te schelden. En dat jullie kwijtschelden is dichterbij godsvrucht. En vergeet de vrijgevigheid onder elkaar niet. Voorwaar, Allah is Alziend over wat jullie doen.”

(Soerat al-Baqarah: 237)

De bruidsschat blijft als schuld open staan op naam van de man, totdat deze aan de vrouw is voldaan. Zelfs als het huwelijk in een scheiding eindigt, moet de nog niet betaalde bruidsschat aan de vrouw worden overhandigd. Wie dit niet doet, wordt als onrechtpleger gezien en wordt hiervoor in het graf gestraft omdat hij zijn schulden niet heeft afbetaald.

Als de vrouw degene is die de scheiding aanvraagt, dan dient zij de bruidsschat terug te geven aan de man, behalve als hij hiervan afziet. Het bewijs hiervoor vinden wij in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Toen de vrouw van de metgezel Thaabit ibnoe Qays ibnoe Shammaas bij de Profeet kwam en tegen hem zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb niets te klagen over het geloof en gedrag van Thaabit ibnoe Qays, maar ik wil niet (bij hem blijven en daardoor) in ongeloof vervallen.” Toen zei de Profeet tegen haar: “Ben jij bereid om hem zijn tuin terug te geven?” – Want Thaabit had haar een tuin als bruidsschat gegeven – Zij zei: “Ja”, waarna de Profeet tegen Thaabit zei: “Neem de tuin aan en geef haar haar scheiding.”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

Gerelateerde onderwerpen:

Het uitstellen van de bruidsschat

Dure bruidsschatten en bruiloften