Buitenechtelijk zwanger; is het huwelijkscontract geldig?

14797
Vraag:
Een man trouwde een vrouw die buitenechtelijk zwanger van hem is geraakt, is de huwelijksakte correct en wordt het kind aan hem toegeschreven?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Deze vraag vergt een expliciet antwoord waarbij gekeken dient te worden naar dit incident, de zich daaromheen bevindende twijfels en dergelijke. Het enige wat wij hierover kunnen zeggen is dat er een verbod geldt op het huwen van een ontuchtplegende vrouw alvorens het tonen van berouw. Ook geldt voor haar de verplichting om berouw te tonen voordat zij in het huwelijk treedt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.”
(Soerat an-Noer: 3)
Nogmaals deze kwestie behoeft een expliciet antwoord.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
al-Fataawaa al-Moehimmah, blz. 643