De hand van een zuster vragen

19568
Vraag:
Wat is de beste manier om een zuster te benaderen voor het huwelijk?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, diens familie en alle metgezellen.
De Islamitische richtlijnen dienen in acht te worden genomen wanneer iemand gevoelens begint te ontwikkelen voor een ander. De enige oplossing die voldoet aan dit soort gevoelens is het huwelijk. Wanneer iemand met dit soort gevoelens te maken krijgt, dient hij de voogd (vader) van de vrouw te benaderen. Wat niet toegestaan is binnen de Islam is het direct benaderen van de vrouw door bijvoorbeeld met elkaar af te spreken of telefonisch contact te hebben. Want dit zijn wegen die de duivel dienen, tot zondigheid leiden en waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Men dient immers huizen via de voordeur te betreden en niet via de achterdeur.
Wij vragen Allah de Verhevene ons succes te schenken en de juiste handelswijze te volgen.
Sheich Mohammad Saalih al-Moenadjid