De intentie om te scheiden

11823

Vraag:

Na een ruzie met mijn vrouw zei ik tegen mezelf, zonder de woorden daadwerkelijk uit te spreken: “Waarom zeg ik niet tegen haar: “Je bent gescheiden.”? Ik zal tegen haar zeggen: “Jij bent gescheiden.” Mijn vraag is nu of dit bindend is, ondanks het feit dat ik deze woorden niet werkelijk heb uitgesproken?

Antwoord:

Als de situatie is zoals beschreven, dan wordt deze niet als scheiding meegerekend, omdat een echtscheiding met enkel een voornemen niet meetelt. Een echtscheiding geldt alleen wanneer de woorden werkelijk worden uitgesproken of schriftelijk worden vastgelegd. Zo heeft Aboe Hoerayrah overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Voorwaar, Allah verklaart voor mijn gemeenschap datgene nietig wat zich in hunzelf afspeelt, zolang zij hier niet naar handelen en uiting aan geven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 6, blz. 47-48, Daar us-Salaam)