De pijlen van Iblies

10878

Vraag:

Ik ben een praktiserende broeder die de Koran van kaft tot kaft heeft gememoriseerd. Ik weet echter niet wat mijn probleem is, want ik kijk graag naar vrouwen op marktplaatsen. En elke keer als ik terug kom van de markt heb ik ontzettend veel spijt en beloof ik mezelf om daar nooit meer te komen. Maar helaas heeft dit geen enkel effect. Mijn gedrag uit zich ook op de universiteit waar ik geneeskunde studeer en waar ook vrouwelijke studenten en leraressen zijn. Weledele Sheikh, kunt u mij helpen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Ik kan jou vertellen dat jouw probleem een probleem is waar vele jongeren van deze gemeenschap mee te kampen hebben. Wellicht dat de oplossing van dit probleem naar voren zal komen door de volgende stappen te ondernemen.

Ten eerste: Smeek Allah veelvuldig en doe jouw beklag bij Hem. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te dienen, zullen de Hel binnengaan als vernederden.”

(Soerat Ghaafir: 60)

Ten tweede: Streef ernaar om te trouwen met een rechtschapen vrouw. Het trouwen stimuleert namelijk het neerslaan van de blikken en het kuis zijn.

cAlqamah ibnoe Qays verhaalt: “Ik was met cAbdoellaah ibnoe Mascoed in Mina toen cOethmaan binnenkwam. Ik zat vlak bij hem, waarop cOethmaan tegen hem zei: “Zou jij het accepteren als ik jou zou huwen aan een slavin die maagd is? Zij zal jou dan herinneren aan wat geweest is.” Toen hij besefte dat cAbdoellaah hier geen behoefte aan had, gaf hij een signaal met zijn hand richting mij waarna ik naar hem toe kwam. Hij zei: “Wee, als je dat zegt! De Profeet (vrede zij met hem) zei: “O, jongeren! Wie de middelen heeft om te trouwen, dient dit te doen. Trouwen voorkomt dat het oog naar het verbodene zal kijken, en het trouwen zal de eer beschermen. Wie de middelen hiervoor niet heeft, dient te vasten.”

In een andere overlevering verhaalt cAbdoellaah ibnoe Mascoed: “We gingen met de Profeet (vrede zij met hem) naar buiten toen wij nog jong waren en niets konden. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “O, jongeren! Wie de middelen heeft om te trouwen, dient dit te doen. Trouwen voorkomt dat het oog naar het verbodene zal kijken en het trouwen zal de eer beschermen. Wie de middelen hiervoor niet heeft, dient te vasten.”

Ten derde: Reciteer de Koran veelvuldig en regelmatig. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.”

(Soerat Yoenoes: 57)

Weet, beste broeder, dat alle ziektes van het hart behoren tot de ziekte van de twijfelachtige zaken en lusten. De Koran is – met de Wil van Allah – een genezing voor beide ziektes.

Besef ook beste broeder, dat het neerslaan van de blikken vanwege verboden zaken vele voordelen met zich meebrengt.

Het eerste voordeel: Het genieten van de zoetheid van het geloof. Dit is namelijk aangenamer en zoeter dan waarvan je je hebt onthouden om naar te kijken. Je hebt dit immers nagelaten omwille van Allah. En wie iets nalaat omwille van Allah, Allah geeft hem iets beters ervoor terug. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie iets omwille van Allah nalaat, zal er iets beters voor in de plaats krijgen van Allah.”

(Ahmad)

Het tweede voordeel: Het verkrijgen van een vooruitziende blik. Het neerslaan van de blikken zorgt voor licht in het hart en wijsheid.

Aboe Shoedjaac al-Karmaanie zei: “Wie zijn uiterlijk verrijkt met het navolgen van de Soennah en zijn innerlijk verrijkt met het controleren van zijn ziel, het neerslaan van de blikken (d.w.z. niet kijken naar verboden zaken), zichzelf weerhoudt van lusten en eet van al-Halaal, zijn inzicht zal hem niet in de steek laten.”

Allah, de Verhevene, beloont de dienaar aan de hand van zijn daden. Hij schenkt een persoon licht in zijn vooruitziendheid en opent de deuren van kennis en wetenschap voor hem. Op deze manier verkrijgt hij inzicht in het hart.

Het derde voordeel: Het verkrijgen van een sterk hart dat standvastig en dapper is. Allah, de Verhevene, schenkt deze persoon een enorme vooruitziendheid en duidelijk bewijs. Een persoon die zijn lusten tegenstand biedt, zal door de satan worden verlaten. Vandaar dat degene die zijn lusten achterna gaat, vernedering ondervindt en zich zwak en vernederd voelt. Allah, de Verhevene, bespaart dit voor degenen die Hem gehoorzaam zijn. Hij geeft de eer aan degene die hem gehoorzaamt en de vernedering aan degene die hem ongehoorzaam is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretaties van de betekenis):

“Zij zeggen: “Als wij naar Medina terugkeren, dan zal het sterke zeker het zwakke daaruit verdrijven.” En alle macht behoort aan Allah en aan Zijn Boodschapper en aan de gelovigen, maar de huichelaars weten het niet.”

(Soerat al-Moenafiqoen: 8)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voel jullie niet vernederd en treur niet: en jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware)gelovigen zijn.”

(Soerat AalicImraan: 139)

Vandaar dat een aantal geleerden zei: “De mensen vragen om eer bij de deuren van de koningen, maar vinden deze niet behalve bij het gehoorzamen van Allah.”

Beste broeder, vrees Allah en streef ernaar om te trouwen. Hier zit namelijk genezing in voor deze ziekte.

En alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

dr. Moeslim Mohammed Djawdat al-Yoesoef

Saaid.net