Dreigen met scheiding op een voorwaarde

17167

Vraag:

Mijn man heeft 4 jaar geleden gedreigd met scheiding als ik iets zou doen. Hij dreigde met de woorden: “Als je dit of dat doet, scheid ik van jou.” Ik ben echter vergeten om wat het ging en toen ik mijn man hierover vroeg, gaf hij aan het ook te zijn vergeten. Nu ben ik bang dat ik hetgeen waar hij mee heeft gedreigd toch gedaan heb. Helpt u mij alstublieft uit deze verwarring.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een scheiding afhangt van iets, zoals het zeggen van: “Als jij die persoon bezoekt, dan scheid ik van jou”, dan vindt de scheiding plaats op het moment dat die persoon daadwerkelijk wordt bezocht. Dit is de mening van de meerderheid van de geleerden.

Een aantal van de geleerden is van mening dat als iemand de intentie heeft hiermee een persoon te waarschuwen, aan te sporen of iets te verbieden, het dan een eed betreft . En hier staat een boetedoening tegenover (als deze niet nagekomen wordt). Dit is onder anderen de meningen van Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah.

Op basis hiervan, als jouw man zegt de daad zich niet meer te herinneren die hij aan de scheiding koppelde, maar niet de intentie daarmee had om daadwerkelijk van je te scheiden en dit slechts zei om jou iets te verbieden, dan dient hij voor de zekerheid een boetedoening na te komen.

Als hij daadwerkelijk de intentie had te scheiden, maar datgene wat hij gekoppeld had aan de scheiding vergeten is, dan treft jou geen blaam in het verrichten van wat jij (destijds) wilde doen (van de toegestane zaken) en is er geen scheiding van toepassing op jou. Want het principe is dat het huwelijk blijft voortduren en dat een scheiding niet van kracht is als deze gebaseerd is op twijfels.

Al-Madjd ibn Taymiyah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt : “Als men twijfelt over een scheiding of over een vereiste daarvan, gaat men uit van het zekere (namelijk het voortduren van het huwelijk).”

(al-Moeharrar, boekdeel 2, blz. 60)

En imam al-Baghawie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd : “Als een man twijfelt over een scheiding (of die heeft plaatsgevonden), dan gaat hij ervan uit dat de scheiding niet heeft plaatsgevonden. Want het principe is het voortduren van het huwelijk. Dit geldt ook voor het aantal scheidingen (waaraan men twijfelt). In dat geval gaat hij uit van het minste aantal, omdat hij hier zeker van is.”

(at-Tahdhieb boekdeel 6, blz. 104)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com