Drie keer ineens de scheiding uitspreken

30761

Vraag:

Mijn man is een maand geleden van mij gescheiden. Dit heeft hij gedaan door drie keer over de telefoon de scheiding uit te spreken. Is het voor mij toegestaan om terug te keren naar hem?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Talaaq (scheiding) over de telefoon is een geldige echtscheiding. Wanneer de echtgenoot de Talaaq uitspreekt, heeft de scheiding plaatsgevonden.

Er is echter een meningsverschil tussen de geleerden met betrekking tot de drievoudige scheiding. De meerderheid is van mening dat het telt als drie echtscheidingen. Een aantal geleerden is van mening dat de drievoudige scheiding als één echtscheiding telt. Deze mening geniet de voorkeur bij Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah en het werd als meest correct beschouwd door Sheikh as-Sacdiyen Sheikh Ibn ul-cOethaymien.

Zij halen hiervoor de overlevering van Ibn cAbbaas als bewijs aan, waarin hij zei: “Ten tijde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), Aboe Bakr en de twee eerste jaren van het kalifaatschap van cOmar werd een drievoudige scheiding als één geteld. Waarna cOmar ibn ul-Khattaab zei: “Mensen zijn haastig geworden in een zaak waarvoor zij de tijd zouden moeten nemen. Ik denk eraan om hen hieraan te houden.” Dus maakte hij het bindend voor hen (d.w.z. het nemen van de tijd).”

En op basis van deze mening is het voor jouw echtgenoot toegestaan om jou terug te nemen gedurende de cIddah (wachtperiode), indien dit de eerste of tweede Talaaq (scheiding) was.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com