Dure bruidsschatten en bruiloften

35109

Vraag:

Wat is het islamitische oordeel over dure bruidsschatten en verspillingen tijdens bruiloften. En dan met name de hoge kosten die gemoeid gaan met de voorbereidingen van de zogenaamde ‘wittebroodsweken’. Is dit islamitisch gezien toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De buitensporige kosten voor bruidsschatten en bruiloften staan haaks op de islamitische wetgeving. Het huwelijk dat de beste zegeningen heeft, is het huwelijk met de eenvoudigste bruidschat. Hoe geringer de bruidsschat is, des te groter de gepaard gaande zegeningen.

Het zijn meestal de vrouwen die hun echtgenoten opzadelen met extreem hoge kosten voor de bruiloft, terwijl dit verboden is in de Islam. Deze zaak valt namelijk onder de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En verkwist het niet. Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief.”

(Soerat al-Ancaam: 141)

Vele vrouwen zetten hun mannen ook aan tot het verkwisten van hun bezit. Zij zeggen dan tegen hun mannen dat een bepaalde zuster iets heeft gedaan op haar bruiloft en zij dit daarom ook wil.

Men moet zich houden aan de islamitische voorschriften en zijn grenzen niet overschrijden, noch verkwistend zijn. Allah heeft het verkwisten verboden (interpretatie van de betekenis):

Voorzeker, Allah heeft de verkwisters niet lief.”

(Soerat al-Ancaam: 141)

Wat betreft de wittebroodsweken, dit is nog verderfelijker en weerzinwekkender. Het gaat hier namelijk om het imiteren van niet-moslims. Verder verliest men veel bezit en laat men vele geloofszaken na tijdens deze weken. Vooral als men deze weken doorbrengt in een niet-islamitisch land. Men keert dan terug met vele gewoonten en tradities uit dat land die schadelijk zijn voor hen en hun gemeenschap. De islamitische gemeenschap moet hier voor oppassen. Er is overigens niets tegen om als reis de cOemrah te verrichten of Medina te bezoeken met jouw (nieuwe) echtgenote.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien (Al-Fataawaa al-Islaamiyyah, blz. 1763)