Een man die zijn vrouw verdenkt

13934

Vraag:

Is het toegestaan voor de man om zijn vrouw te vragen naar haar wachtwoord van haar computer en telefoon? Vooral als er sterke tekenen zijn dat zij dingen doet die verboden zijn?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De gelovige moet positief denken over zijn medemoslim en moet uitgaan van het beste. Ook moet hij zijn zaken op een goede manier uitvoeren en uit de buurt blijven van verdenkingen en negatieve gedachten waar geen basis voor is. Dit omdat Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) vermoedens. Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige)vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet…”

(Soerat al- Hoedjoeraat: 12)

In az-Zawaadjir can Iqtiraaf il-Kabaa'ir staat: “Dit vers geeft duidelijk aan dat het verboden is om de privézaken van mensen te bekijken en hun fouten te zoeken. De Profeet (vrede zij met hem) zei: "Bespioneer elkaar niet, concurreer niet met elkaar, wees niet jaloers op elkaar, haat elkaar niet, keer de rug niet naar elkaar toe, o dienaren van Allah. Wees broeders van elkaar, zoals Hij het jou heeft verplicht."

Ook zei hij (vrede zij met hem): "O jij, die lippendienst bewijst aan geloof, maar bij wie het geloof het hart niet heeft bereikt; belaster de moslims niet en zoek niet naar hun fouten. Want wie de fouten van de moslims opzoekt, Allah zal zoeken naar zijn fouten. En als Allah de fouten van iemand zoekt, zal Hij hem blootstellen. Ook al bevindt hij zich in het binnenste gedeelte van zijn huis."

Het werd aan Ibn Mascoed (moge Allah hem genadig zijn) gevraagd: “Wat denk je als ik je vertel over al-Walied ibn cOetbah en de wijn die van zijn baard druipt?” Hij antwoordde: “Het was verboden voor ons om elkaar te bespioneren. Als hij iets verkeerds in zijn gedrag vertoont, dan zullen wij hem hiervoor ter verantwoording roepen.”

(az-Zawaadjir can Iqtiraaf il-Kabaa'ir, boekdeel 2, blz. 226)

Daarop gebaseerd is het basisprincipe dat het niet toegestaan is voor een man om onder normale omstandigheden zijn vrouw te vragen om haar wachtwoord van haar mobiele telefoon of computer. Dit is namelijk gedrag van twijfel en wantrouwen. Het kan de relatie tussen de echtgenoten onaangenaam maken en zal wellicht moeilijk weer rechtgezet kunnen worden.

Maar als de echtgenoot aanwijzingen heeft of indirecte bewijzen heeft gevonden die aangeven dat zijn vrouw zaken doet die tegen de Islamitische wetgeving indruisen, dan is er geen reden om niet om haar wachtwoord te vragen. In feite heeft hij in dat geval het recht om deze 'truc' te gebruiken -zonder dat zij dit door heeft- om te weten te komen wat er echt gaande is.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com